Gwaith actor neu actores yw actio, sef person mewn theatr, ar y teledu neu mewn ffilm neu unrhyw gyfrwng arall lle adroddir stori, sy'n portreadu cymeriad drwy siarad neu ganu'r testun ysgrifenedig neu'r ddrama gan amlaf.