Gwall caniatâd

Nid yw'r gallu hwn (atal y defnyddiwr hwn rhag golygu) ganddoch, am y rheswm canlynol:

Dim ond defnyddwyr o blith y grwp Gweinyddwyr sy'n cael gwneud y weithred y gwnaethoch gais amdani.