Ffynonellau llyfrau

Chwilio am ffynonellau llyfrau

Ymddengys nad yw'r rhif ISBN hwn yn ddilys; efallai y cafwyd gwall wrth drosglwyddo'r rhif.

Mae'r rhestr isod yn cynnwys cysylltiadau i wefannau sy'n gwerthu llyfrau newydd a rhai ail-law. Mae rhai o'r gwefannau hefyd yn cynnig gwybodaeth pellach am y llyfrau hyn: