Y gwahaniaeth rhwng diwygiadau o "Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig"

 
==Prosiectau Diwygio==
[[File:RIAN archive 828797 Mikhail Gorbachev addressing UN General Assembly session.jpg|thumb|Arweinydd yr [[Undeb Sofietaidd], [[Mikhail Gorbachev]] yn annerch CC y CU yn, Rhagfyr 1988]]
Ar Fawrth 21, 2005, cyflwynodd Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, [[Kofi Annan]], adroddiad, "In Larger Freedom", lle beirniadodd weithrediad presennol y Cynulliad Cyffredinol. Gan mai ef yw unig organ y Sefydliad sy'n dwyn ynghyd yr holl aelod-wledydd i gyd ar yr un lefel (nid oes unrhyw wahaniaethau mewn pleidleisiau), dylai'r Cynulliad gael yr holl offer angenrheidiol i ymgymryd â'i rôl hanfodol yng nghyd-destun ymgynghori gwleidyddol rhyngwladol. Cred Annan y dylid symleiddio gwaith y Cynulliad, a bod Palesteina yn cyffwrdd ag amrywiol agweddau megis cymorth i [[ffoaduriaid]], [[trefedigaeth]]au neu hyfforddiant, ac felly dylid ei drafod yng nghyd-destun y materion ehangach hyn). Fodd bynnag, mae mesur pendant eisoes wedi'i fabwysiadu: mae llywyddion y Cynulliad Cyffredinol a'r comisiynau bellach wedi'u hethol dri mis cyn dechrau'r sesiynau cyffredin i ganiatáu paratoi'r sesiynau'n ddigonol.