Y gwahaniaeth rhwng diwygiadau o "Rhestr o fideos gan Lywodraeth Cymru am Covid-19"

penawdau - i'w gwneud yn haws fforio i'r rhan dan sylw; hefyd testun
(dwy fideo arall)
(penawdau - i'w gwneud yn haws fforio i'r rhan dan sylw; hefyd testun)
Sefydlwyd system o ddatganiadau dyddiol (y cyfeirir atynt yn ddiweddarach fel 'cynadleddau i'r wasg') gan [[Llywodraeth Cymru|Lywodraeth Cymru]] fel ffordd o drosglwyddo gwybodaeth newydd i bobl Cymru ynghylch [[Y Gofid Mawr (COVID-19) yng Nghymru|COVID-19 yng Nghymru]]. Yn Hydref 2020, rhoddodd y Llywodraeth y fideos hyn, ar drwydded agored [[Comin Creu]], yn ogystal â thrwydded OGL. Gan fod iechyd wedi'i ddatganoli, [[Senedd Cymru]] sy'n penderfynu ar bob agwedd o iechyd sy'n ymwneud â Chymru. Mae'r canlynol yn rhestr gronolegol o ddatganiadau Covid-19 Llywodraeth Cymru:<ref>{{cite web |last1=Government |first1=Welsh |title=Welsh Government / Llywodraeth Cymru account on You Tube |url=https://www.youtube.com/c/WelshGovernmentOfficial/videos |website=You Tube |publisher=Welsh Government / Llywodraeth Cymru |access-date=3 December 2020}}</ref>
 
==Ionawr 2021==
{| class="wikitable"
|+ Ionawr 2021
|}
 
==Ionawr 2021==
{| class="wikitable"
|+ RhagfyrIonawr 20202021
! Dyddiad!! Fideo&nbsp;Llywodraeth&nbsp;&Cymru ||Gweinidog&nbsp;/Cynrychiolydd<br /> Y Llywodraeth ||Rhai o'r prif bwyntiau
|-
|}
 
==Rhagfyr 2020==
 
{| class="wikitable"
|+ Rhagfyr 2020
|}
 
==Tachwedd 2020==
 
{| class="wikitable"
|+ Tachwedd 2020
|}
 
==Hydref 2020==
 
{| class="wikitable"
|+ Hydref 2020
|}
 
==Medi 2020==
 
{| class="wikitable"
|+ Medi 2020
|}
 
==Gorffennaf 2020==
 
{| class="wikitable"
|+ Gorffennaf 2020
|}
 
==Mehefin 2020==
 
{| class="wikitable"
|+ Mehefin 2020
|}
 
==Mai 2020==
 
{| class="wikitable"
|+ Mai 2020
|}
 
==Ebrill 2020==
{| class="wikitable"
|+ Ebrill 2020
|}
 
==Mawrth 2020==
{| class="wikitable"
|+ Mawrth 2020
! Dyddiad!! Fideo&nbsp;Llywodraeth&nbsp;&Cymru ||Gweinidog&nbsp;/Cynrychiolydd<br /> y llywodraeth || Rhai o'r prif bwyntiau
|-
| 23 Mawrth 2020 || [[File:Datganiad Prif Weinidog Cymru ar fesurau coronafeirws newydd - 23 Mawrth 2020.webm|220px]] || Mark Drakeford, <br /> Prif Weinidog || Dros yr wythnosau diwethaf rydyn ni wedi gofyn i ddilynbawb yng Nghymru wneud newidiadau yn y ffordd rydyn ni'n byw ein bywydau. Rydym wedi gofyn ichi aros gartref. Rydyn ni wedi gofyn i chi weithio gartref, os gallwch chi, a pheidio â theithio oni bai ei fod yn hollol angenrheidiol. Rydyn ni wedi gwneud hyn i arafu lledaeniad Coronavirus yng Nghymru i achub bywydau ac i amddiffyn ein GIG. Ond nawr mae'n rhaid i ni gyflwyno mesurau tynnach fyth.
 
O hyn ymlaen bydd holl siopau’r stryd fawr ar gau ac eithrio’r rhai sydd â bwyd, fferyllfeydd, banciau, a swyddfeydd post. Bydd gwasanaethau lleol y GIG gan gynnwys eich meddyg teulu yn parhau i fod ar agor, ond ni ddylid cynnal pob digwyddiad cymdeithasol gan gynnwys priodasau, bedyddiadau a seremonïau eraill ynghyd â chynulliadau mwy na dau o bobl yn gyhoeddus. Bydd angladdau yn parhau i gael eu cynnal, ond dim ond gyda'r teulu agosaf yn bresennol. Rydyn ni'n gofyn i bawb aros gartref os gwelwch yn dda, dim ond mynd allan unwaith y dydd i siopa am fwyd sylfaenol os oes rhaid, ac ymarfer corff yn agos at adref.
 
Dylai pawb nawr weithio gartref os gallwch chi. Nawr mae'r rhain yn newidiadau mawr iawn i bob un ohonom. Rydyn ni'n eu gwneud oherwydd y cyflymder mae'r firws yn parhau i ledaenu. Helpwch ni i'ch amddiffyn chi ac i achub bywydau gyda'n gilydd. Gallwn wneud hyn.
|-
| - || - || - || -