Y gwahaniaeth rhwng diwygiadau o "Rhestr o fideos gan Lywodraeth Cymru am Covid-19"

(penawdau - i'w gwneud yn haws fforio i'r rhan dan sylw; hefyd testun)
(→‎Mawrth 2020: dyddiad)
! Dyddiad!! Fideo&nbsp;Llywodraeth&nbsp;&Cymru ||Gweinidog&nbsp;/Cynrychiolydd<br /> y llywodraeth || Rhai o'r prif bwyntiau
|-
| 23 Mawrth 2020.03.20 || [[File:Datganiad Prif Weinidog Cymru ar fesurau coronafeirws newydd - 23 Mawrth 2020.webm|220px]] || Mark Drakeford, <br /> Prif Weinidog || Dros yr wythnosau diwethaf rydyn ni wedi gofyn i bawb yng Nghymru wneud newidiadau yn y ffordd rydyn ni'n byw ein bywydau. Rydym wedi gofyn ichi aros gartref. Rydyn ni wedi gofyn i chi weithio gartref, os gallwch chi, a pheidio â theithio oni bai ei fod yn hollol angenrheidiol. Rydyn ni wedi gwneud hyn i arafu lledaeniad Coronavirus yng Nghymru i achub bywydau ac i amddiffyn ein GIG. Ond nawr mae'n rhaid i ni gyflwyno mesurau tynnach fyth.
 
O hyn ymlaen bydd holl siopau’r stryd fawr ar gau ac eithrio’r rhai sydd â bwyd, fferyllfeydd, banciau, a swyddfeydd post. Bydd gwasanaethau lleol y GIG gan gynnwys eich meddyg teulu yn parhau i fod ar agor, ond ni ddylid cynnal pob digwyddiad cymdeithasol gan gynnwys priodasau, bedyddiadau a seremonïau eraill ynghyd â chynulliadau mwy na dau o bobl yn gyhoeddus. Bydd angladdau yn parhau i gael eu cynnal, ond dim ond gyda'r teulu agosaf yn bresennol. Rydyn ni'n gofyn i bawb aros gartref os gwelwch yn dda, dim ond mynd allan unwaith y dydd i siopa am fwyd sylfaenol os oes rhaid, ac ymarfer corff yn agos at adref.
| - || - || - || -
|}
 
 
==Cyfeiriadau==