Y gwahaniaeth rhwng diwygiadau o "Rhestr o fideos gan Lywodraeth Cymru am Covid-19"

→‎Ionawr 2021: 2 fideo arall
(Trwsio dolennau rhywogaethau a manion eraill, replaced: a dros → a thros , i fewn → i mewn using AWB)
(→‎Ionawr 2021: 2 fideo arall)
|+ Ionawr 2021
! Dyddiad!! Fideo&nbsp;Llywodraeth&nbsp;&Cymru ||Gweinidog&nbsp;/Cynrychiolydd<br /> Y Llywodraeth ||Rhai o'r prif bwyntiau
|-
| 24.02.21 || [[File:Cynhadledd i'r Wasg Press Conference - 24.02.21.webm|220px]] || Vaughan Gething,<br />Gweinidog Iechyd || Achos 7 diwrnod yw 76 allan o bob 100,000 o bobl, ac mae'n gostwng. Yng ngwledydd Prydain mae Cymru yn dal i fod y wlad orau o ran brechu - mae 878,000 wedi cael eu dos 1af o'r brechlyn (28%) o'r boblogaeth. Byddwn yn darparu profion wythnosol ar gyfer holl weithwyr y gweithle: blaenoriaeth i'r rheini sydd â risg uwch. Bydd brechlyn yn cael ei gynnig i bob oedolyn yng Nghymru erbyn 31 Gorffennaf, cyhyd â bod y cyflenwad yn parhau. Edrychwn yn wyliadwrus ar gynlluniau llywodraethau Lloegr ac yn yr Alban, ond '''byddwn wastad yn gweithredu yng Nghymru ar sail yr hyn sydd orau i bobl Cymru.'''
|-
| 22.02.21 || [[File:Cynhadledd i'r Wasg Press Conference - 22.02.21.webm|220px]] || Kirsty Williams<br /> Gweinidog Addysg<br/>a<br/> Dr Chris Jones<br/>Dirprwy Brif Swyddog Meddygol || Mae cyfradd achosion 7 diwrnod yn Wrecsam i lawr i 80 fesul 100,000 o bobl (o 300 achos 3 wythnos yn ôl). Ysbyty: mae'r niferoedd wedi gostwng. '''Mae rhif R rhwng 0.6-0.9'''. '''Mae mwy na 860,000 wedi cael eu brechiad 1af''' (> 25%) a> 42,000 wedi cael eu 2il frechiad. Perfformiad Cymru, hyd yn hyn uwchlaw'r 3 gwlad arall. O 15 Mawrth gobeithiwn y bydd pob plentyn cynradd yn ôl yn yr ysgolion. Hefyd blynyddoedd 10 a 12. Mae staff addysg yn cael eu profi ddwywaith yr wythnos.
 
Rydym yn cymryd agwedd ofalus, lle bydd y plant risg lleiaf yn dychwelyd gyntaf. Ni fydd plant ysgol uwchradd yn dychwelyd ar yr un diwrnod.
|-
| 19.02.21 || [[File:Cynhadledd i'r Wasg Press Conference - 19.02.21.webm|220px]] || Mark Drakeford,<br />Prif Weinidog || Dyma'r 3ydd adolygiad ers i ni fynd mewn i glo mawr Lefel 4.