Rheilffordd Dyffryn Rheidol: Gwahaniaeth rhwng fersiynau