Y gwahaniaeth rhwng diwygiadau o "Gwennol y Gofod"

Ychwanegwyd 5 beit ,  8 o flynyddoedd yn ôl
B
(ffil)
Penderfynodd y sefydliad Americanaidd [[NASA]] ddylunio'r wennol ofod wedi i "raglen lleuad" Apollo ddod i ben yn 1972. Lansiwyd y wennol ofod gyntaf, Columbia, ar 12 Ebrill 1981, 20 mlynedd i'r diwrnod ar ôl i'r gofodwr cyntaf, [[Yuri Gagarin]], gael ei lansio. Adeiladodd NASA bump o gerbydau: ''Columbia'', ''Challenger'', ''Discovery'', ''Atlantis'', ac ''Endeavour''. Yn ogystal â bod yn gam ymlaen yn nhermau technolegol, bwriad y wennol ofod oedd bod yn fwy economaidd nac unrhyw raglen arall.
 
Lansiwyd ''Columbia'' yn 1981. Dilynwyd hi gan ''Challenger'' yn 1983, ''DiscovertDiscovery'' yn 1984 ac ''Atlantis'' yn 1985. Yn 1986 dinistrwyd Challenger mewn damain ac felly fe adeiladwyd ''Endeavour'' yn ei lle a lansiwyd hi yn 1992. Yn 2003 dinistrwyd Columbia wrth iddi ddychwelyd nolyn ôl i'r ddaear. Defnyddiwyd Atlantis am y tro olaf yn Mai 2010. Gwnaeth Discovery ei thaith olaf gan lanio nolyn ôl ar y ddaear ar y 9fed o Fawrth 2011. a'r Endeavour ar y 1af o Fehefin 2011.
Ystyriwyd bod yr hen sustem o rocedi a chapsiwlau gofod (''space capsules'') yn rhy wastraffus, achos roedd yn angenrheidiol i adeiladu roced a chapsiwl newydd sbon ar gyfer pob taith. Yn y dechreuad, y syniad oedd i greu sustem trafnidiaeth hollol wahanol; buasai pob elfen yn cael eu hail-ddefnyddio. Cyn bo hir, fodd bynnag, roedd toriadau cyllidol wedi gorfodi NASA i newid eu cynllun gwreiddiol. Erbyn heddiw, fodd bynnag, mae llawer yn gweld y cynllun fel cam yn ôl achos namau yn y cysyniad. Cafodd Challenger a Columbia eu dinistrio mewn damweiniau marwol yn 1986 a 2003, digwyddiadau a wnaeth orfodi NASA i ystyried dychwelyd i'r hen sustem o gapsiwlau. Bydd y rhaglen AriesOrion yn cyflawni hyn yn y degawd nesaf.
 
Lansiwyd y daith ofod ddiwethaf (sef taith ofod STS-135) gan yr [[American Space Shuttle]] ar yr 8ed o Orffennaf 2011.
285

golygiad