Adnodd anadnewyddadwy: Gwahaniaeth rhwng fersiynau