Y gwahaniaeth rhwng diwygiadau o "Biwmares (etholaeth seneddol)"

1705 Yr Anrh. Henry Bertie
 
 
1727 Watkin Williams-Wynn
 
(Etholwyd Wynn yn yr un etholiad fel AS Sir Ddinbych gan ddewis cynrychioli'r sedd honno yn hytrach nag un Biwmares)
 
1730 Yr Is Iarll Bulkeley
1794 Syr Watkin Williams-Wynn
 
1796 Arglwydd Niwbwrch
 
===Cynrychiolwyr Biwmares yn San Steffan yn y 19eg ganrif===