Y gwahaniaeth rhwng diwygiadau o "Stephen Richard Glynne, 9fed Barwnig"

dim crynodeb golygu
 
Er mwyn lleihau apêl y capeli yr oedd Glynne yn credu ei fod yn bwysig i'r Eglwys cynnig gwasanaethau Cymraeg a fu'n ddylanwadol wrth sicrhau bod y Cymro Cymraeg, John Hughes, yn cael ei benodi'n [[Esgob Llanelwy]] ym 1870.
 
==Hynafiaethau ==
Yn codi o'i Anglicanaeth pybyr roedd gan Glynne diddordeb mawr mewn pensaernïaeth eglwysig. Yr oedd yn aelod o bwyllgor, yn ddiweddarach yn ysgrifennydd mygedol, ac yn y pendraw yn is-lywydd yr ''Ecclesiological Society'' cymdeithas a oedd yn hybu astudiaethau o bensaernïaeth Gothig ac o hynafiaethau Eglwysig. Ym 1847 bu'n un o olygyddion llyfr a gyhoeddwyd gan y gymdeithas ''Hand-Book of English Ecclesiology.''
 
Yn ystod ei fywyd bu Glynne yn ymweld â dros bum mil o eglwysi gan wneud nodiadau manwl am eu nodweddion pensaernïol. Mae ei nodiadau yn dyddio o 1824 tan ychydig ddyddiau cyn ei farwolaeth ac maent yn cwmpasu eglwysi yng Nghymru, Lloegr ac Ynysoedd y Sianel ac ychydig yn yr Alban ac Iwerddon. Mae ei nodiadau yn parhau i gael eu gwerthfawrogi'n fawr gan haneswyr pensaernïol, gan eu bod yn aml yn rhoi cofnod byr a gwybodus o'r adeiladau fel yr oeddent cyn adferiadau Fictoraidd
Mae nodiadau eglwysig Glynne wedi eu cadw mewn 106 o gyfrolau, sydd yn cael eu cadw yn Llyfrgell Gladstone (Llyfrgell Deiniol Sant gynt), Penarlâg yn. Er na chyhoeddodd Glynne ei nodiadau yn ystod ei fywyd mae sawl gyfrol bellach wedi eu cyhoeddi gan gymdeithasau archeolegol a chofnodi lleol ers ei farwolaeth.
 
Bu Glynne hefyd yn gwasanaethu fel Llywydd cyntaf (1847-9) Cymdeithas Hynafiaethau Cymru; ac fel cadeirydd (1852-1874) Adran Bensaernïol y Sefydliad Archeolegol.
==Marwolaeth ==
 
Bu farw Glynne o drawiad ar y galon y tu allan i orsaf reilffordd Bishopsgate ar 17 Mehefin, 1874 ar ôl ymweld ag eglwysi yn Essex a Suffolk.
==Cyfeiriadau==
{{cyfeiriadau}}
 
{{dechrau-bocs}}
{{Teitl Dil|du}}
{{bocs olyniaeth
| cyn=[[ Henry Glynne]]
| teitl=[[Aelod Seneddol]] dros [[Bwrdeistrefi Fflint (etholaeth seneddol)| Bwrdeistrefi Fflint ]]
| blynyddoedd=[[1832]] – [[1837]]
| ar ôl=[[ Charles Whitley Deans Dundas ]]}}
{{Teitl Dil|du}}
{{bocs olyniaeth
| cyn= [[Edward Lloyd-Mostyn]]
| teitl=[[Aelod Seneddol]] dros [[Sir y Fflint (etholaeth seneddol)|Sir y Fflint]]
| blynyddoedd=[[1837]] – [[1841]]
| ar ôl=[[Edward Lloyd-Mostyn]]}}
{{Teitl Dil|du}}
{{bocs olyniaeth
| cyn=[[Edward Lloyd-Mostyn]]
| teitl=[[Aelod Seneddol]] dros [[Sir y Fflint (etholaeth seneddol)|Sir y Fflint]]
| blynyddoedd=[[1842]] – [[1847]]
| ar ôl=[[Edward Lloyd-Mostyn]]}}
{{diwedd-bocs}}
 
{{DEFAULTSORT: Glynne, Syr Stephen Richard }}
[[Categori:Aelodau Seneddol y Deyrnas Unedig]]
[[Categori:Genedigaethau 1807]]
[[Categori:Gwleidyddion Cymreig y 19eg ganrif]]
[[Categori:Marwolaethau 1874]]