Y gwahaniaeth rhwng diwygiadau o "Dafydd Johnston"

Ychwanegwyd 3,525 beit ,  5 o flynyddoedd yn ôl
dag llyfryddiaeth ayb
(dag llyfryddiaeth ayb)
Ysgolhaig yw '''Dafydd Johnston''', a fagwyd yn [[Swydd Efrog]], [[Lloegr]] ac sydd wedi dysgu [[Cymraeg]] a dod yn un o'r prif arbenigwyr cyfoes ar farddoniaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol, yn enwedig gwaith [[Beirdd yr Uchelwyr]]. Ef yw cyfarwyddwr presennol (2013) [[Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru]] a Chyd-Olygydd [[Y Bywgraffiadur Cymreig]].
 
==Gyrfa==
Llwyddodd Dafydd Johnston i ddysgu Cymraeg yn drwyadl ac ymsefydlodd yng Nghymru. Apwyntiwyd ef yn uwch-ddarlithydd yn Adran y Gymraeg, [[Prifysgol Caerdydd]] ac wedyn yn athro ym [[Prifysgol Abertawe|Mhrifysgol Abertawe]].
 
Mae ei waith yn cynnwys golygiadau safonol o waith [[Iolo Goch]] a [[Lewys Glyn Cothi]], golygiad a chyfieithiad o ddetholiad o [[Canu maswedd Cymraeg yr Oesoedd Canol|ganu maswedd Cymraeg yr Oesoedd Canol]], astudiaeth fanwl o waith Beirdd yr Uchelwyr, golygiad o waith y bardd Saesneg [[Idris Davies]] a chyflwyniad Saesneg poblogaidd i hanes [[llenyddiaeth Gymraeg]]. Arweiniodd yr Athro Johnston bosiect ymchwil rhyngadrannol dan nawdd yr AHRC (2001–2006) sef golygiad newydd o waith Dafydd ap Gwilym ar ffurf digidol: [htudp://www.dafyddapgwilym.net/]. Bu'n gydymchwilydd ar Brosiect Guto''r Glyn (2008-12) yn y Ganolfan ac mae'n Brif Olygydd y cylchgrawn ''Studia Celtica'', ac er 2014 mae''n Gyd-Olygydd y Bywgraffiadur Cymreig.
 
==Llyfryddiaeth ddethol==
===Llyfryddiaeth ddethol===
* (gol.), ''Gwaith Iolo Goch'' ([[Gwasg Prifysgol Cymru]], 1988)
* (gol. a chyf.), ''[[Canu Maswedd yr Oesoedd Canol / Medieval Welsh Erotic Poetry]]'' (Tafol, 1991).
* ''Llenyddiaeth Cymru'' [[Gwasg Prifysgol Cymru]], 1998)
* ''Llên yr Uchelwyr: Hanes beirniadol llenyddiaeth Gymraeg 1300-1525'' ([[Gwasg Prifysgol Cymru]], 2005) ISBN 978-0-7083-1926-0
* ''[[Cyfoeth y Testun]] - Ysgrifau ar Lenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol'' (Gwasg Prifysgol Cymru , 2003)
* ''[['Cyngan Oll?' Cynghanedd y Cywyddwyr Cynnar]]'' Cyfres Darlith Goffa J. E. Caerwyn a Gwen Williams 2006 (Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, 2007)
 
===Eraill===
''Trosglwyddiad Cerddi Guto''r Glyn'', yn Dylan Foster Evans, Barry J. Lewis ac Ann Parry Owen (goln), ''Gwalch Cywyddau Gwŷr'': Ysgrifau ar Guto''r Glyn a Chymru''r Bymthegfed Ganrif (Aberystwyth, 2013), 21-51.
 
 
*Cyd-Olygydd (gyda Mary-Ann Constantine), ''Footsteps of Liberty and Revolt''; ysgrifau ar Gymru a Gwrthryfel Ffrainc (Caerdydd, UWP, 2013)
 
*''Monastic Patronage of Welsh Poetry'', Janet Burton a Karen Stöber (goln), ''Monastic Wales: New Approaches'' (Caerdydd, 2013), 177-90.
 
*''Cywydd Newydd gan Lewys Glyn Cothi'', Dwned, 18 (2012), 49-60.
 
*''Barddoniaeth Dafydd ab Gwilym 1789 a'r Chwyldro Ffrengig'', Llên Cymru, 35 (2012), 32-53.
 
*''Towns in Medieval Welsh Poetry'', yn Helen Fulton (gol.), Urban Culture in Medieval Wales (Caerdydd, 2012), 95-115.
 
*''Tywydd Eithafol a Thrychineb Naturiol mewn Dwy Farwnad gan Iolo Goch'', Llên Cymru, 33 (2010), 51-60.
 
*Cyd-olygydd (gyda Huw Meirion Edwards, Dylan Foster Evans, A. Cynfael Lake, Elisa Moras a Sara Elin Roberts), ''Cerddi Dafydd ap Gwilym'' (Caerdydd, 2010), xxv + 760tud.
 
*''Hywel ab Owain Gwynedd a Beirdd yr Uchelwyr'', yn Nerys Ann Jones (gol.), Hywel ab Owain Gwynedd: Bardd-Dywysog (Caerdydd, 2009), tud. 134–51.
 
*''Semantic Ambiguity in Dafydd ap Gwilym''s “Trafferth mewn Tafarn” '', Cambrian Medieval Celtic Studies , 56 (2008), 59–74.
 
*''Llên yr Uchelwyr: Hanes Beirniadol Llenyddiaeth Gymraeg 1300–1525'' (Caerdydd, 2005).
 
*''Early translations of Dafydd ap Gwilym'', yn Alyce von Rothkirch a Daniel Williams (goln.), ''Beyond the Difference: Welsh Literature in Comparative Contexts'' (Caerdydd, 2004), tud. 158–72.
 
*''Dafydd ap Gwilym and Oral Tradition'', Studia Celtica, XXXVII (2003), 143–61.
 
*''Oral Tradition in Medieval Welsh Poetry: 1100–1600'', Oral Tradition, 18/2 (2003), 192–3.
 
*''Bywyd marwnad: Gruffudd ab yr Ynad Coch a''r traddodiad llafar'', yn Iestyn Daniel et al. (goln.), Cyfoeth y Testun: Ysgrifau ar Lenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol, tud. 200–19.
 
*''Gwaith Llywelyn Goch ap Meurig Hen'' (Aberystwyth, 1998).
 
*gyda N. G. Costigan a R. Iestyn Daniel, Gwaith Gruffudd ap Dafydd ap Tudur, Gwilym Ddu o Arfon, Trahaearn Brydydd Mawr ac Iorwerth Beli (Aberystwyth, 1995).
 
*''Gwaith Lewys Glyn Cothi'' (Caerdydd, 1995).
 
*''A Pocket Guide: The Literature of Wales'' (Caerdydd, 1994).
 
*''The Complete Poems of Idris Davies'' (Caerdydd, 1994).
 
*''Galar y Beirdd / Poets'' Grief: Medieval Welsh Elegies for Children (Tafol, 1993).
 
*''Iolo Goch: The Poems, Welsh Classics Series'' (Llandysul, 1993).
 
*''Canu Maswedd yr Oesoedd Canol / Medieval Welsh Erotic Poetry'' (Tafol, 1991).
 
*''Blodeugerdd Barddas o'r Bedwaredd Ganrif ar Ddeg'' (Barddas, 1989).
 
*''Iolo Goch'' (Gwasg Pantycelyn, 1989).
 
*Gwaith Iolo Goch (Caerdydd, 1988).
 
{{DEFAULTSORT:Johnston, Dafydd}}