Asiantaeth Ofod Ewropeaidd: Gwahaniaeth rhwng adolygiadau