Y gwahaniaeth rhwng diwygiadau o "Pen Talar"

Ychwanegwyd 2,373 beit ,  6 blynedd yn ôl
B (Bot: Migrating 1 interwiki links, now provided by Wikidata on d:q7162117 (translate me))
Un o gyfresi [[drama|ddrama]] mwyaf uchelgeisiol [[S4C]] ydy '''Pen Talar'''. Mae'r gyfres yn adrodd hynt a helynt dau deulu o orllewin [[Cymru]] dros gyfnod o hanner canrif, gan ddechrau yn y 1950au ac yn parhau i'r presennol. Nid yw'r prif gymeriad [[Richard Harrington]] yn ymddangos tan y drydedd raglen o'r gyfres am fod y rhaglenni blaenorol yn dangos hanes bywyd ei gymeriad fel plentyn. Ffilmiwyd rhannau helaeth o'r gyfres yn Cil-y-Cwm, [[Sir Gaerfyrddin]] ond gwnaed rhyw faint o ffilmio yn [[Aberystwyth]] ac yng [[Caerdydd|Nghaerdydd]] hefyd. Cynhyrchwyd y gyfres gan gwmni [[Fiction Factory]]. Cynhyrchydd y gyfres oedd Gethin Scourfield a chyfarwyddwyd rhaglenni'r gyfres gan Gareth Bryn ac Ed Thomas.
 
==Penodau==
==Crynodeb o'r rhaglenni==
{| class="wikitable plainrowheaders" style="background: White;"
====Rhaglen 1 (1962/1963)====
|- style="border: 3px solid #333333;"
Mae'r rhaglen gyntaf yn ymdrin â theulu'r Lewisiaid rhwng 1962-63. Gwelwn gymeriad Defi yn ddeng mlwydd oed. Mae'n byw yn [[Dyffryn Tywi|Nyffryn Tywi]] ger [[Caerfyrddin]]. Mae ganddo gefndir dosbarth canol ac mae wedi derbyn addysg o safon uchel. Er iddo gael ei faldodi gan ei fam (Enid Lewis), mae ganddo elfen annibynnol iawn i'w bersonoliaeth. Mae Defi hefyd yn gannwyll llygad ei dad (John Lewis) hefyd, a phan mae'n 10 oed, mae'n amlwg ei fod yn edmygu ei dad yn fawr iawn. Gwelwn yn glir fod Defi yn fachgen deallus. Mae hefyd yn gyfaill agos i Douglas Green.
! # !! Teitl !! Cyfarwyddwr !! Awduron !! Darllediad cyntaf !! Gwylwyr <ref name="ffigyrau-gwylio-s4c">Ffigyrau gan [[S4C]]. ''Gweler[http://www.s4c.co.uk/abouts4c/viewing/c_index.shtml]'', <span style="font-variant: small-caps;">Ffigyrau Gwylio S4C</span>.</ref>
 
{{Episode list
====Rhaglen 2 (1969)====
| EpisodeNumber=1
Yn y rhaglen hon, gwelwn Defi yn 17 oed ac yn llawer mwy gwleidyddol. Mae’n gwrthwynebu i Arwisgiad y Tywysog Siarl ac yn cefnogi mudiadau cenedlaetholgar mwy milwriaethus megis y FWA. Mae Defi hefyd yn cwrdd â chymeriad Awen am y tro cyntaf. Maent yn mynychu’r un ysgol ac mae Defi’n ysgrifennu cerdd iddi. Rhydd y gerdd yn ei desg yn yr ysgol ond wrth iddo adael caiff ei ddal gan yr athro Maldwyn “Brwmstan” Pritchard. Trannoeth, derbynia Awen y llythyr ond caiff ei gorfodi i’w ddarllen i’r dosbarth. Am fod y cynnwys o natur rywiol, mae Brwmstan yn cosbi Defi trwy gymryd ei fathodyn Swyddog wrtho a chysylltu â'i rieni. Serch hynny, mae Defi hefyd yn gweld Brwmstan yn dal dwylo gyda disgybl yn ei ddosbarth a cheir awgrym cryf ei fod yn dyheu amdani mewn ffordd rywiol. Mae Defi hefyd yn herio Brwmstan am yr hyn a wnaeth i Lorraine. Cynhelir ffug-etholiad yn yr ysgol gyda Defi’n cynrychioli Plaid Cymru. Erbyn diwedd y bennod mae Awen a Defi’n gariadon, er gwaethaf ymdrechion mam Defi i’w cadw ar wahân.
| Title= Pennod 1 (1962/1963)
 
| WrittenBy= [[Sion Eirian]], [[Ed Thomas]]
====Rhaglen 3 (1974)====
| DirectedBy= [[Gareth Bryn]]
Bellach mae Defi yn 22 oed ac wedi cyrraedd [[Prifysgol Aberystwyth]] lle mae ei ddiddordeb ym myd gwleidyddiaeth yn parhau. Fodd bynnag, gwelir ei wleidyddiaeth yn mynd yn fwyfwy eithafol a radicalaidd. Erbyn hyn hefyd, mae Doug hefyd yn 22 oed ac wedi cael swydd fel gohebydd i bapur newydd lleol. Mae'n mwynhau'r ffaith ei fod yn ennill arian, a phan mae'n mynd i hol Defi o'r brifysgol, gyrra yno yn ei gar newydd. Er bod y ddau ohonynt yn parhau i fod yn ffrindiau, gwelir y berthynas rhyngddynt yn araf ddirywio.
| OriginalAirDate= {{Start date|2010|09|12|df=y}}
 
| AltDate = 56,000
====Rhaglen 4 (1979)====
| ShortSummary= Mae'r rhaglen gyntaf yn ymdrin â theulu'r Lewisiaid rhwng 1962-63. Gwelwn gymeriad Defi yn ddeng mlwydd oed. Mae'n byw yn [[Dyffryn Tywi|Nyffryn Tywi]] ger [[Caerfyrddin]]. Mae ganddo gefndir dosbarth canol ac mae wedi derbyn addysg o safon uchel. Er iddo gael ei faldodi gan ei fam (Enid Lewis), mae ganddo elfen annibynnol iawn i'w bersonoliaeth. Mae Defi hefyd yn gannwyll llygad ei dad (John Lewis) hefyd, a phan mae'n 10 oed, mae'n amlwg ei fod yn edmygu ei dad yn fawr iawn. Gwelwn yn glir fod Defi yn fachgen deallus. Mae hefyd yn gyfaill agos i Douglas Green.
Rydym yn gweld Defi yn 27 ac yn gweithio fel darlithiwr yn yr LSE. Mae'n byw gyda Isobel, ei gariad o brifysgol. Ar ddechrau'r bennod mae'n gorffen ei berthynas gydag Isobel ac yn symud nôl i Gymru gan ddechrau ei wleidyddiaeth eithafol unwaith eto.
| LineColor= 333333
 
}}
====Rhaglen 5 (1984)====
{{Episode list
Mae streic y glöwyr yn ei anterth ac mae Defi'n athro mewn ysgol uwchradd yng Nghymoedd y De. Mae Defi wedi cymryd cam yn ôl o fywyd cyhoeddus ac ymgyrchu cenedlaethol ac yn manteisio ar y cyfle i feithrin ac ysbrydoli meddyliau ifanc yn y gymuned.
| EpisodeNumber= 2
 
| Title= Pennod 2 (1969)
====Rhaglen 6 (1990)====
| WrittenBy= [[Sion Eirian]], [[Ed Thomas]]
Defi wedi'n llwyr ail-gydio ym mywyd Caerdydd ar ôl drama'r wythdegau ac wedi dechrau gyrfa fel sgriptiwr. Mae ei fam yn dioddef o afiechyd alzheimers ym Mhen Talar ond does ganddo ddim amser i helpu ei chwaer sy'n edrych ar ei hôl. Yng nghanol hyn i gyd mae Awen, ei gariad o'r ysgol, yn dychwelyd i'w fywyd.
| DirectedBy= [[Gareth Bryn]]
 
| OriginalAirDate= {{Start date|2010|09|19|df=y}}
====Rhaglen 7 (1997)====
| AltDate = 67,000
Mae hi'n 1997 ac mae Tony Blair a'r Blaid Lafur yn cipio'r etholiad cyffredinol. Gyda Llafur mewn pŵer, mae Defi'n taflu ei hun i mewn i'r ymgyrch ddatganoli. Mae e'n byw gydag Awen a'u merch, Mari, ym Mhen Talar gyda Siân.
| ShortSummary= Yn y rhaglen hon, gwelwn Defi yn 17 oed ac yn llawer mwy gwleidyddol. Mae’n gwrthwynebu i Arwisgiad y Tywysog Siarl ac yn cefnogi mudiadau cenedlaetholgar mwy milwriaethus megis y FWA. Mae Defi hefyd yn cwrdd â chymeriad Awen am y tro cyntaf. Maent yn mynychu’r un ysgol ac mae Defi’n ysgrifennu cerdd iddi. Rhydd y gerdd yn ei desg yn yr ysgol ond wrth iddo adael caiff ei ddal gan yr athro Maldwyn “Brwmstan” Pritchard. Trannoeth, derbynia Awen y llythyr ond caiff ei gorfodi i’w ddarllen i’r dosbarth. Am fod y cynnwys o natur rywiol, mae Brwmstan yn cosbi Defi trwy gymryd ei fathodyn Swyddog wrtho a chysylltu â'i rieni. Serch hynny, mae Defi hefyd yn gweld Brwmstan yn dal dwylo gyda disgybl yn ei ddosbarth a cheir awgrym cryf ei fod yn dyheu amdani mewn ffordd rywiol. Mae Defi hefyd yn herio Brwmstan am yr hyn a wnaeth i Lorraine. Cynhelir ffug-etholiad yn yr ysgol gyda Defi’n cynrychioli Plaid Cymru. Erbyn diwedd y bennod mae Awen a Defi’n gariadon, er gwaethaf ymdrechion mam Defi i’w cadw ar wahân.
 
| LineColor= 333333
====Rhaglen 8 (1997)====
}}
Noson y refferendwm ac mae cyffro yn y wlad. Ond yn hytrach na dathlu, mae trasiedi yn taro Defi wrth i Awen farw yn dilyn damwain car. Mae Defi'n beio ei hun am y ddamwain ac mae pethau'n ddu iawn ym Mhen Talar.
{{Episode list
 
| EpisodeNumber= 3
====Rhaglen 9 (2009/2010)====
| Title= Pennod 3 (1974)
Mae Defi'n dal i fyw ym Mhen Talar gyda Doug a Siân tra bod Mari ei ferch yn astudio celf yn y brifysgol yng Nghaerdydd. Mae'n hapus ei fyd nes i rywbeth ddigwyddodd yn 1962 ddychwelyd i darfu ar y llonyddwch unwaith yn rhagor ac mae'n rhaid iddo ymladd unwaith eto.
| WrittenBy= [[Sion Eirian]], [[Ed Thomas]]
| DirectedBy= [[Gareth Bryn]]
| OriginalAirDate= {{Start date|2010|09|26|df=y}}
| AltDate = 65,000
| ShortSummary= Bellach mae Defi yn 22 oed ac wedi cyrraedd [[Prifysgol Aberystwyth]] lle mae ei ddiddordeb ym myd gwleidyddiaeth yn parhau. Fodd bynnag, gwelir ei wleidyddiaeth yn mynd yn fwyfwy eithafol a radicalaidd. Erbyn hyn hefyd, mae Doug hefyd yn 22 oed ac wedi cael swydd fel gohebydd i bapur newydd lleol. Mae'n mwynhau'r ffaith ei fod yn ennill arian, a phan mae'n mynd i hol Defi o'r brifysgol, gyrra yno yn ei gar newydd. Er bod y ddau ohonynt yn parhau i fod yn ffrindiau, gwelir y berthynas rhyngddynt yn araf ddirywio.
| LineColor= 333333
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber= 4
| Title= Pennod 4 (1979)
| WrittenBy= [[Sion Eirian]], [[Ed Thomas]]
| DirectedBy= [[Gareth Bryn]]
| OriginalAirDate= {{Start date|2010|10|03|df=y}}
| AltDate = 72,000
| ShortSummary= Rydym yn gweld Defi yn 27 ac yn gweithio fel darlithiwr yn yr LSE. Mae'n byw gyda Isobel, ei gariad o brifysgol. Ar ddechrau'r bennod mae'n gorffen ei berthynas gydag Isobel ac yn symud nôl i Gymru gan ddechrau ei wleidyddiaeth eithafol unwaith eto.
| LineColor= 333333
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber= 5
| Title= Pennod 5 (1984)
| WrittenBy= [[Sion Eirian]], [[Ed Thomas]]
| DirectedBy= [[Gareth Bryn]]
| OriginalAirDate= {{Start date|2010|10|10|df=y}}
| AltDate = 59,000
| ShortSummary= Mae streic y glöwyr yn ei anterth ac mae Defi'n athro mewn ysgol uwchradd yng Nghymoedd y De. Mae Defi wedi cymryd cam yn ôl o fywyd cyhoeddus ac ymgyrchu cenedlaethol ac yn manteisio ar y cyfle i feithrin ac ysbrydoli meddyliau ifanc yn y gymuned.
| LineColor= 333333
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber= 6
| Title= Pennod 6 (1990)
| WrittenBy= [[Ed Thomas]]
| DirectedBy= [[Ed Thomas]]
| OriginalAirDate= {{Start date|2010|10|17|df=y}}
| AltDate = 46,000
| ShortSummary= Defi wedi'n llwyr ail-gydio ym mywyd Caerdydd ar ôl drama'r wythdegau ac wedi dechrau gyrfa fel sgriptiwr. Mae ei fam yn dioddef o afiechyd alzheimers ym Mhen Talar ond does ganddo ddim amser i helpu ei chwaer sy'n edrych ar ei hôl. Yng nghanol hyn i gyd mae Awen, ei gariad o'r ysgol, yn dychwelyd i'w fywyd.
| LineColor= 333333
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber= 7
| Title= Pennod 7 (1997)
| WrittenBy= [[Sion Eirian]], [[Ed Thomas]]
| DirectedBy= [[Ed Thomas]]
| OriginalAirDate= {{Start date|2010|10|24|df=y}}
| AltDate = 73,000
| ShortSummary= Mae hi'n 1997 ac mae Tony Blair a'r Blaid Lafur yn cipio'r etholiad cyffredinol. Gyda Llafur mewn pŵer, mae Defi'n taflu ei hun i mewn i'r ymgyrch ddatganoli. Mae e'n byw gydag Awen a'u merch, Mari, ym Mhen Talar gyda Siân.
| LineColor= 333333
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber= 8
| Title= Pennod 8 (1997)
| WrittenBy= [[Ed Thomas]]
| DirectedBy= [[Ed Thomas]]
| OriginalAirDate= {{Start date|2010|10|31|df=y}}
| AltDate = 43,000
| ShortSummary= Noson y refferendwm ac mae cyffro yn y wlad. Ond yn hytrach na dathlu, mae trasiedi yn taro Defi wrth i Awen farw yn dilyn damwain car. Mae Defi'n beio ei hun am y ddamwain ac mae pethau'n ddu iawn ym Mhen Talar.
| LineColor= 333333
}}
{{Episode list
| EpisodeNumber= 9
| Title= Pennod 9 (2009/2010)
| WrittenBy= [[Ed Thomas]]
| DirectedBy= [[Ed Thomas]]
| OriginalAirDate= {{Start date|2010|11|7|df=y}}
| AltDate = 58,000
| ShortSummary= Mae Defi'n dal i fyw ym Mhen Talar gyda Doug a Siân tra bod Mari ei ferch yn astudio celf yn y brifysgol yng Nghaerdydd. Mae'n hapus ei fyd nes i rywbeth ddigwyddodd yn 1962 ddychwelyd i darfu ar y llonyddwch unwaith yn rhagor ac mae'n rhaid iddo ymladd unwaith eto.
| LineColor= 333333
}}
|}
 
==Cast==