Agor y brif ddewislen

Newidiadau

Lleihawyd o 3 beit, 3 blynedd yn ôl
== Diddymu statws Gweinyddwr oherwydd nad yw wedi cyfrannu am 12 mis ==
Os nad yw Gweinyddwr wedi cyfrannu mewn unrhyw ffordd i Wici-cy yna gellir diddymu ei statws fel Gweinyddwr.
Ni ddylid ystyried y cam hwn yn gam di-droi'n-ôl. Dylid cysylltu a'r Gweinyddwr ar ei ddalen Defnyddiwr (sgwrs) ac ar ei ebost - os ydy hynny'n bosib. Os nad ydyw wedi ymateb ar ôl mis, dylid ail-wneud y ddau beth yma. Os ydyw yn dal heb ymateb ymhen wythnos yna rhoddir hawl i Fiwrocrat i ddiddymu statws - ac felly hawliau'r Gweinyddwr. Dylid nodi yn log hawliau'r defnyddiwr ac ar dudalen sgwrs y defnyddiwr pam y gwnaed y penderfyniad ac mai gweithred dros dro ydyw ac y gellir ei ail-wneud yn Weinyddwr. Os yw'r Gweinyddwr yn ail-ddechrau cyfrannu i Wici-cym, yna rhoddir hawl i Fiwrocrat ail-alluogi'r Gweinyddwr, heb sgwrs pellach ar y mater, cyn belled y gwyddom gan-y-cant eidentitipwy yw'r Defnyddiwr.
 
===Voluntary removal===