Xxglennxx

Joined 4 Mai 2009
dim crynodeb golygu
 
<center><font face="Calibri">• [[Sgwrs Defnyddiwr:Xxglennxx|''Fy Sgwrs'']] '''|''' [[Arbennig:Contributions/Xxglennxx|''Fy Nghyfraniadau'']] •</center></font><br>
<font face="Calibri">'''Nid oes ots gan Wicipedia os ydych chi neu finnau yn ysgolorionysgolheigion neuai beidiopeidio. Nid gwefan ysgolheigaidd ywmo Wicipedia, ond yn grynodeb o ffynonellau a chyfeiriadau sydd yn siarad am eu hunain. Mae gennym ni i gyd yr hawl i olygu, ond mae rheolau'n bodoli i wneud yn siŵr y defnyddir ffynonellau a chyfeiriadau addas ar gyfer erthyglau priodol a bod golygyddion yn [[Wicipedia:Cwrteisi|foesgar/cwrtais/sifil]].'''</font><br><br>
<font face="Calibri">''Wikipedia does not care about you or me being qualified scholars. Wikipedia is not a scholarly site, but a summary of sources that speak for themselves. We all have the right to edit, but there are rules to make sure that proper sources are used for appropriate articles and editors are [[:en:Wikipedia:Civility|civil]].''</font><br>
__NOTOC__<center>[[Image:Draig_Wicaidd.png|500px]]</center>
<br>
== Amdanaf i ==
<font face="Calibri">Shwmae, bawb! Xxglennxx dwi. Saesneg yw fy mamiaith, a'r Gymraeg yw fy ail iaith; fe ddysgais y Gymraeg pan ro'n i yn y coleg ynwrth imi astudio ar gyfer fy lefelau Uwch. Fel siaradwyr "iaith gyntaf", nid yw fy Nghymraeg i'n berffaith, ond rwydwi wastad yn barod i wella fy hunan, felly aos wnafgwnaf gamgymeriad gramadegol, esboniwch fe wrthyf. Fe gefais fy urddo'n [[Wicipedia:Gweinyddwyr|weinyddwr]] ar 24 Gorffennaf 2010 o ganlyniad i saith pleidlais allan o saith yn pleidleisio drosta i.
<br><br>
Mae fy niddordebau i'n cynnwys [[Iaith|ieithoedd]] (yn enwedig [[y Gymraeg]]), [[crefydd]], [[Yr Ocwlt|yr ocwlt]], [[Paganiaeth]], [[Reiki]], a [[Cyfrifiadureg|chyfrifiadureg]], [[addysg]]. a [[Caffael iaith|chaffael iaith]].
<br><br>
Wrth ysgrifennu erthyglau Wicipedia, rwydwi'n ceisio defnyddio,
* '''Cymraeg Clir''' gan ''Canolfan Bedwyr, Prifysgol Cymru, Bangor'' (sydd ar gael [http://www.bangor.ac.uk/ar/cb/cymraeg_clir.php.cy?menu=12&catid=3103&subid=0 yma])
* '''Y 12 Rheol''' gan ''Canolfan Bedwyr, Prifysgol Cymru, Bangor'' (sydd ar gael [http://www.bangor.ac.uk/ar/cb/canllawiau_cc.php.cy?catid=&subid=3113 yma])
7,444

golygiad