Y gwahaniaeth rhwng diwygiadau o "UMCA"

Ychwanegwyd 877 beit ,  3 blynedd yn ôl
Ychwanegu Pennod ar Eisteddfod Ryng-golegol
(Newyddion am datblygiadau Aelodaeth)
(Ychwanegu Pennod ar Eisteddfod Ryng-golegol)
Mae gan yr undeb rôl ganolog yn natblygiadau ieithyddol Cymru. Yn ddiwylliannol mae UMCA wedi bod yn allweddol yn cynhyrchu artistiaid mwyaf blaenllaw'r sin megis bandiau diweddar Yr Ods ac Ysgol Sul. Hefyd gweler datblygiadau gwleidyddol yn cael ei chynnal gan yr Undeb megis yr ymgyrch i sefydlu Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac yn ddiweddarach ymgyrch Achub Pantycelyn Cenedlaethol a gafodd sylw cenedlaethol gyda bygythiadau ymprydio a myfyrwyr yn meddiannu Pantycelyn.<ref>[http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-mid-wales-36322942] BBC ''Report overhaul call for Welsh Pantycelyn halls, Aberystwyth'' 20 Mai, 2015</ref> Yn ôl ymroddiad Cyngor y Brifysgol mi fydd Pantycelyn yn cael ei ail agor ar ei newydd wedd erbyn Medi 2019.<ref>[http://golwg360.cymru/newyddion/addysg/230329-prifysgol-yn-cymeradwyo-ailagor-pantycelyn]Golwg 360 ''Prifysgol yn cymeradwyo ailagor Pantycelyn, '''29 Mehefin 2016'''''</ref>
 
Yn fis Awst 2016 fe gyhoeddodd UMCA logo newydd fel modd o esblygu'r Undeb i'r deugain mlynedd nesaf.<ref>[http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/37110101] BBC ''UMCA: Yr hen a'r newydd'' 17 Awst, 2016</ref> O ganlyniad i ddatblygiadau y brifysgol i gynyddu darpariaeth Cyfrwng Cymraeg mi fydd Aelolaeth UMCA am ddim.<ref>Aberystwyth, Prifysgol ''06 Rhagfyr'' (2016) https://www.aber.ac.uk/cy/news/archive/2016/12/title-195139-cy.html</ref> Gallogai'r aelodaeth am ddim bod pawb sy'n medru'r Gymraeg yn y Brifysgol yn aelodaeth awtomatig o UMCA.<ref>[http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/37110101]BBC Cymru Fyw. 18/08/2016</ref>
 
== Eisteddfod Ryng-golegol ==
<ref>[http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/37110101]BBC Cymru Fyw. 18/08/2016</ref>
Yn flynyddol mae UMCA yn cystadlu yn yr Eisteddfod Ryng-golegol sy'n teithio o amgylch brifysgolion Cymru. Cynhelir cystadlaethau chwaraeon, gig gyda'r hwyr ac Eisteddfod danllyd yn ystod y dydd. Yn wahanol i nifer o Eisteddfodau mae'r un rhwng y myfyrwyr yn fwy swnllyd gyda chystadleuaeth megis Bing Bong yn cael ei gynnal.
 
2017
 
Yn 2017 fe ddaeth Aberystwyth yn ail, ond uchafbwynt y penwythnos oedd Carwyn Eckley myfyriwr yn astudio Cymraeg yn ei drydedd flwyddyn yn cipio'r gadair o dan y testun yr Arwr.<ref>http://www.y-cymro.com/newyddion/c/x44/i/5106/desc/carwyn-eckley-yn-cipior-gadair-yn-eisteddfod-ryng-golegol-2017/</ref> Fe gystadlodd Cymdeithas Cymraeg Lerpwl am y tro gyntaf erioed hefyd.
 
Dyma drefn lleoliadau nesaf yr Eisteddfod
* 2018 - Drindod Dewi Sant
* 2019 - Abertawe
* 2020 - Aberystwyth
* 2021- Caerdydd
* 2022- Bangor
 
== Llywyddion UMCA ==
Defnyddiwr anhysbys