Y gwahaniaeth rhwng diwygiadau o "Ellen ap Gwynn"

Ychwanegwyd 98 beit ,  4 o flynyddoedd yn ôl
Mae Ellen ap Gwynn yn Gynghorydd [[Plaid Cymru]] dros [[Ceulanmaesmawr]] ers 2004 ac yn Arweinydd [[Cyngor Sir Ceredigion]] ers 2012. Mae Ellen yn gyn Gadeirydd Cenedlaethol Plaid Cymru a chyn Gadeirydd Pwyllgor Llywio’r Gynhadledd ac fe safodd ym Maldwyn yn Etholiad Cyffredinol 2005. Mae’n gynghorydd sir a chymuned ers 1999 ac yn Arweinydd Grwp Cynghorwyr Ceredigion ers 2006. Cafodd ei hethol yn Arweinydd [[Cyngor Sir Ceredigion]] yn 2012 a’i hail ethol i’r un swydd ym mis Mai eleni yn dilyn etholiadau’r Cyngor Sir.
 
== Bywyd Personol ==
Ganed Ellen ap Gwynn yn yr Alban ond fe’i maged ym Morth-y-gest ger Porthmadog lle mynychodd [[Ysgol Eifionydd, Porthmadog|Ysgol Eifionydd]] cyn raddio o [[Prifysgol Aberystwyth|Brifysgol Aberystwyth]]. Mae Ellen yn gyn Gadeirydd Cenedlaethol Plaid Cymru a chyn Gadeirydd Pwyllgor Llywio’r Gynhadledd ac fe safodd ym Maldwyn yn Etholiad Cyffredinol 2005. Mae’n gynghorydd sir a chymuned ers 1999 ac yn Arweinydd Grwp Cynghorwyr Ceredigion ers 2006. Cafodd ei hethol yn Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion yn 2012 a’i hail ethol i’r un swydd ym mis Mai eleni yn dilyn etholiadau’r Cyngor Sir.
 
Mae’n cynrychioli’r Cyngor ar CLlLC ac wedi dal y portffolio Cydraddoldebau a Heneiddio’n Dda. Mae hefyd wedi gwasanaethau fel Is-gadeirydd ERW, consortiwm Gwella Addysg Canol a Gorllewin Cymru. Mae hi’n Gadeirydd Partneriaeth Tyfu’r Canolbarth ac o Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion.
Bu’n Gadeirydd Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu Ceredigion, yn Gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gwasanaethau Cymdeithasol, yn Gadeirydd Partneriaeth Blynyddoedd Cynnar Ceredigion ac yn Is-gadeirydd y Pwyllgor Awdit.
 
Bu’n gweithio’n broffesiynol ym maes gweinyddu’r celfyddydau, yn un o sylfaenwyr Cwmni Theatr Arad Goch bu hefyd yn Gyfarwyddwr CYD ac yn Reolwr Cyffredinol ar [[Radio Ceredigion]].
 
Bu’n Gadeirydd [[Mudiad Ysgolion Meithrin]] a WAPA ac yn Ysgrifennydd cyntaf Llywodraethwyr Cymru. Yn gyn aelod o Gyngor Celfyddydau Cymru bu’n arwain ar sefydlu Theatr Genedlaethol Cymru a bu’n Gadeirydd Hyfforddiant Celfyddydau Cymru.
 
Mae’n gyn aelod o Fwrdd [[Biosffer Dyfi|eco-dyfi]], cyn Is-gadeirydd Partneriaeth y Biosffer ac yn gyn aelod o Fwrdd Tai Ceredigion. Mae’n gyn aelod o Lys a Chyngor [[Prifysgol Aberystwyth]], ac o Lywodraethwyr [[Coleg Ceredigion]]. Mae’n parhau yn Lywodraethwr o ysgol Tal-y-bont. Mae’n briod a Iolo ac mae ganddynt tri o blant a phedwar o wyrion.
 
== Gyrfa Wleidyddol ==
70

golygiad