Y gwahaniaeth rhwng diwygiadau o "David Jones (bardd ac arlunydd)"

dim crynodeb golygu
 
== Barddoniaeth ==
Nid tan 1937 y cyhoeddodd Jones ei ymdrech lenyddol gyntaf. '' [[In Parenthesis]] '', a gyhoeddwyd gan [[Faber and Faber]] gyda chyflwyniad (yn 1961) gan [[TS Eliot]]. Enillodd hyn iddo [[Gwobr Hawthornden]] yn y flwyddyn ganlynol. Mae'r gerdd yn tynnu ar ddylanwadau llenyddol o'r epig Cymreig '' [[Y Gododdin]] gwaith Malory [[Le Morte d'Arthur|Morte d'Arthur]] i geisio gwneud synnwyr o'r lladdfa bu'n dyst iddi yn y ffosydd. Yn 1967 ymddangosodd fersiwn awdiolyfr fel "Artists Rifles''.
 
Ymddangosodd ei lyfr nesaf, '' The Anathemata '', yn 1952 (a gyhoeddwyd eto gan Faber). Wedi'i ysbrydoli gan ymweliad i [[Palesteina]]a chafodd y gerdd adolygiadau cadarnhaol gan awduron fel [[W. H. Auden]]. Cynhyrchwyd darlleniadau wedi eu dramateiddio o '' In Parenthesis '' a '' The Anathemata '' ar gyfer y [[BBC Trydydd Rhaglen]].
 
Yn 1974 cyhoeddwyd "Yr Arglwydd Ynghwsg a Darnau Eraill ''" (eto o dan nawdd Faber).
Ar 11 Tachwedd 1985 roedd Jones ymhlith un ar bymtheg o feirdd y Rhyfel Mawr sydd wedi eu coffáu ar garreg llechi yn [[Abaty Westminster]] yn [[Cornel y Beirdd]].
 
== Gwaith Arall ==
Ysgrifennodd Jones nifer o ysgrifau ar gelf, llenyddiaeth, crefydd a hanes. Ysgrifennodd gyflwyniadau am lyfrau megis argraffiad newydd o 'Wild Wales' gan [[George Borrow]] ; rhoddodd sgyrsiau radio ar y [[BBC Trydydd Rhaglen]]; Cyhoeddwyd dau gasgliad o ysgrifau, '' Epoch a Artist '' (Faber, 1959) a '' The Gâl Marw '' (Faber, 1978).
 
==Beirnadaeth lenyddol==
Mae DJ yn awdur modernaidd megis [[TS Eliot]], [[Ezra Pound]], a [[James Joyce]] sydd "yn cael ei ystyried yn gynyddol fel bardd arloesol pwysig, sydd wedi ymestyn a mireinio technegau moderniaeth lenyddol," yn ôl Dictionary of Biography Llenyddol. Roedd DJ yn artist graffeg yn ogystal â bardd, ond mae Jones yn fwyaf adnabyddus am ei gerddi naratif hir [[In Parenthesis]] a [[The Anathemata]] Mae ei argraffiadau a phaentiadau wedi ennill nifer o wobrau. Mae llawer o waith Jones wedi seilio ar ei dreftadaeth Gymreig. Roedd ei dad yn oruchwyliwr mewn argraffdy yn Sir y Fflint .
Ym mis Ionawr 1915 ymunodd Jones a'r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig a gwasanaethodd ar Ffrynt y Gorllewin hyd at fis Mawrth 1918. Ar ôl y rhyfel cofleidiodd Babyddiaeth ac ymunodd a chymuned fach o artistiaid Catholig dan arweiniad crefftwr [[Eric Gill]]. Nid oedd yn dechrau ysgrifennu In Parenthesis, ei gyfrif ffuglennol o'i weithgareddau yn y rhyfel, tan 1928. Mae pob un o'r saith rhan o'r gerdd yn agor efo dyfyniad o epig hynafol Cymreig arwrol, [[Y Gododdin]]. Mae yn anafarwoli y soldiwr, Dai Greatcoat
 
Mae'r beirniad Dilworth yn datgan mai "In Parenthesis yw'r unig gerdd epig dilys a llwyddiannus yn yr iaith (Saesneg) ers Paradise Lost."
Yn 1952, ar anogaeth ei ffrind [[T. S. Eliot]] cyhoeddodd ei ail gerdd hir, The Anathemata, sydd yn mynegi ei ffydd bersonol.
Mae'r bardd gwyddeleg [[Seamus Heaney]] yn dod i'r casgliad bod Jones yn "awdur rhyfeddol" sydd wedi "dychwelyd i'r ffynhonell ac wedi dod â rhywbeth yn ôl, rhywbeth sy'n cyfoethogi, nid yn unig yr iaith ond ymwybyddiaeth y bobl o bwy oeddynt ac, oherwydd hyn, pwy ydynt heddiw"
 
== Llyfryddiaeth ==
94

golygiad