Y gwahaniaeth rhwng diwygiadau o "Prishtina"

Ychwanegwyd 139 beit ,  3 blynedd yn ôl
Yn ystod cyfnod yr Otomaniaid, roedd Pristina yn ganolfan fasnachu a mwyngloddio bwysig oherwydd ei safle strategol ger tref glofaol gyfoethog Novo Brdo. Roedd y ddinas yn adnabyddus am ei ffeiriau masnach ac eitemau, fel chroen a gwallt gafr a phowdwr gwn. Adeiladwyd y mosg cyntaf yn Prishtina ar ddiwedd y 14eg ganrif tra dan reolaeth Serbeg.
 
Roedd yn perthyn i'r Ymerodraeth Otomanaidd Twrceg o [[1455]] i [[1912]] a hi oedd prifddinas rhanbarth ''Vilajeti hi Kosovës'' rhwng [[1877]] a [[1888]].<ref> Salnâme-i Vilâyet-i Kosova, Rumeli Türkleri Kultur ve Dayanışma Derneği, [[Istanbul]]</ref>. Wedi'r Rhyfel Byd Cyntaf ddaeth yn rhan o wladwriaeth [[Iwgoslafia]] o [[1918]] hyd [[2008]]. Ym [[Mai]] [[1944]], yn ystod yr [[Ail Ryfel Byd]], arestiodd y ''21. Waffen-Gebirgs-Division der SS Skanderbeg (. Albanische Nr 1)'' 281 o [[Iddewon]] y ddinas gan eu danfon i wersyll Bergen-Belsen <ref name=":0">[http://kosovoholocaust.com/ Holocaust Kosovo]</ref> lle lladdwyd hwy.
 
Yn 1874 agorodd yr Otomaniai y rheilffordd rhwng Salonika (Groeg heddiw) a Mitrovica (gogledd Cosofo) gan fynd drwy Prishtina. Gydag hyn symudwyd daeth Prishtina yn brif dref y dalaith (''vilayet'') ar draul Prizren. Gyda chwymp rheolaeth yr Otomaniaid yn Awst 1912 i luoedd yr gwrthryfelaidd Albanaidd dan arweiniad Hasan Prishtina disgwylwyd gweld Prishtina a Cofoso yn ymuno ag Albania. Bu Serbia a Bwlgaria yn ymladd gyda'i gilydd dros reolaeth o Cosofo. Ym mis Hydref 1918, meddianwyd y ddinas gan y Ffrancod a daeth Prishtina yn rhan o'r 'Iwgoslafia Gyntaf' ar y 1 Rhagfyr 1918. Ymgymrodd y Serbiaid â pholisi bwriadol o wladychu ei talaith newydd â Serbiaid [22]Rhwng 1929 a 1941, roedd Priština yn rhan o Vardar (sir) Banovina o Deyrnas Iwgoslafia.
 
Ar 17 Ebrill 1941, ildiodd Iwgoslafia yn ddiamod i rymoedd y Echel (Axis) yn yr Ail Ryfel Byd. Ar 29 Mehefin 1941, cyhoeddodd Benito Mussolini ''Albania Fawr'', gan uno'r rhanfwyafrhan fwyaf o Cosofo o dan yr Eidal yn unedig âag Albania. Lladdwyd nifer fawr o Serbiaid, yn enwedig ymsefydlwyr, a ffodd degau o filoedd. [23] [24] Ar ôl dyfodiad yr Eidal, cymeroddym yr[[Mai]] Almaen[[1944]], Natsïaidd reolaethdeath y ddinas. Ymdan misreolaeth Maiy 1944,Natsiaid arrestwyd. 281Arestiodd Iddewony lleol gan unedau o'r'21. 21ain IsWaffen-Gebirgs-adranDivision Mynydd Waffen o'rder SS Skanderbeg (1af. Albanaidd),Albanische aNr oedd1)'' yn rhan fwyaf281 o Albaniaid[[Iddewon]] Mwslimaidd.y Cafoddddinas yr Iddewongan eu halltudiodanfon yni ddiweddarachwersyll i'rBergen-Belsen Almaen,<ref llename=":0" cafodd/> llawerlle eulladdwyd lladdhwy. [25] [26] Ychydig o deuluoedd Iddewig sydd wedi goroesi yn Pristina yn y pen draw a adawodd i Israel ym 1949. [13] O ganlyniad i'r Ail Ryfel Byd ac ymfudo dan orfod, gostyngodd poblogaeth Pristina i 9,631 o drigolion. [13]
 
YWedi'r penderfyniadAil comiwnyddolRyfel iByd, wneudrheolwyr Pristina,Iwgoslafia prifddinasgan Kosovoy ymblaid 1947,Gomiwnyddol oeddo dan reolaeth Tito. Penderfynwyd cadarnhau Prishtina yn defnyddiobrifddinas Cosofo ym 1947. Gwelwyd cyfnod o ddatblygiad cyflym a dinistr llwyr. Y slogan comiwnyddol Iwgoslafaidd ar y pryd oedd ''uništi stari graditi novi'' (dinistrio'r hen, adeiladu'r newydd). Mewn ymdrech ddiffygiol i foderneiddio'r dref, bu comiwnyddion yn bwriadu dinistrio'r bazaar Otomanaidd a rhannau helaeth o'r ganolfan hanesyddol, gan gynnwys mosgiau, eglwysi catholig a thai Otomanaidd. [13] Arweiniodd ail gytundeb a lofnodwyd rhwng Iwgoslafia a Thwrci yn 1953 at exodus nifer o gannoedd o deuluoedd Albanaidd yn fwy.
 
Sefydlwyd Prifysgol Prishtina yn 1969 a gwelwyd cyfnod o dwf gyda'r poblogaeth yn codi o 69,514 yn 1971 i 109,208 yn 1981