Y gwahaniaeth rhwng diwygiadau o "Meddwl.org"

Lleihawyd o 95 beit ,  4 o flynyddoedd yn ôl
diduedd, anfasnachol; manion
(Sefydlwyd gwefan meddwl.org fis Tachwedd 2016, a chaiff ei redeg gan grŵp bach o wirfoddolwyr, er mwyn ceisio mynd i’r afael â’r diffyg gwybodaeth cyfrwng Cymraeg sydd ar gael i helpu pobol sy’n byw gyda salwch neu gyflwr iechyd meddwl, a’u teuluoedd a’u ffrindiau. Dyma’r wefan gyntaf o’i math sy’n cynnwys gwybodaeth ar faterion iechyd meddwl drwy gyfrwng y Gymraeg.)
 
(diduedd, anfasnachol; manion)
[[Delwedd:Meddwl website logo.jpg|bawd|400x400px]]
'''Sefydlwyd gwefan [https://'''meddwl.org/ meddwl.org]''' fis Tachwedd 2016, a chaiff ei redeg gan grŵp bach o wirfoddolwyr, er mwyn ceisio mynd i’ri'r afael â’râ'r diffyg gwybodaeth cyfrwng Cymraeg sydd ar gael i helpu pobol sy’nsy'n byw gyda salwch neu gyflwr iechyd meddwl, a’ua'u teuluoedd a’ua'u ffrindiau. Dyma’rDyma'r wefan gyntaf o’io'i math sy’nsy'n cynnwys gwybodaeth ar faterion iechyd meddwl drwy gyfrwng y Gymraeg.'''
 
Mae’rMae'r wefan yn lle i gael cefnogaeth, dysgu am anhwylderau iechyd meddwl gwahanol, darllen am brofiadau eraill a chael gwybodaeth am ble i gael cymorth – i gyd drwy gyfrwng y Gymraeg.
 
Roedd ychydig o ddeunydd Cymraeg eisoes yn bodoli, ond roedd yn anodd dod o hyd iddo. Bwriad y wefan, felly, yw gwneud y wybodaeth Gymraeg yn fwy hygyrch drwy ddod â’râ'r holl wybodaeth Gymraeg ynghyd i un lle. Mae’rMae'r wefan yn cynnwys gwybodaeth a oedd ar gael eisoes mewn llefydd gwahanol ar-lein, yn ogystal â gwybodaeth Gymraeg newydd a gyfieithwyd gan ein cefnogwyr.
 
Mae [https://meddwl.org/ meddwl.org] hefyd yn darparu gofodcyfle i unigolion rannu a darllen am brofiadau eraill ar y dudalen blogiau. Dyma adran fwyaf poblogaiddboblogaidd y wefan, a chredwn fod hyn yn dangos bod siaradwyr Cymraeg yn gwerthfawrogi’r cyfle i rannu a thrafod yn Gymraeg.
 
Mae’rYn ôl meddwl.org mae prinder gwasanaethau a deunyddiau iechyd meddwl yn Gymraeg yn broblem enfawr. Nid yw enwau Cymraeg llawer o’ro'r cyflyrau yn gyffredin hyd yn oed, felly’r gobaith ywgobeithiant y bydd y wefan yn ffordd o fynd i’ri'r afael â’râ'r broblem hon.
 
Mae [https://meddwl.org/sophieannhughes/ ymchwil] a [https://meddwl.org/myfyrdodau/gofalcymraeg/ phrofiadau personol] wedi dangos bod mynegi a thrafod materion sensitif, emosiynol a chymhleth, fel materion iechyd meddwl, yn brofiad llawer haws, yn fwy naturiol ac yn llai rhwystredig wrth allu gwneud hynny yn euy mamiaithfamiaith. I lawer o siaradwyr Cymraeg, gall gwneud hynny yn Saesneg, waeth beth yw eu rhuglder, fod yn eithriadol o anodd. Mae cleifion iechyd meddwl yn aml yn cael mwy o fudd o wasanaethau a ddarperir drwy gyfrwng eu hiaith gyntaf gan nad oes unrhyw rwystrau ieithyddol i’wi'w mynegiant, i’wi'w hyder, i’wi'w gallu i ddatgelu nac i’wi'w gallu i adeiladu perthynas gyda’rgyda'r ymarferydd.
 
Mae’nCred bwysig,meddwl.org felly,ei bod yn bwysig fod pobl sy’nsy'n byw gyda salwch neu gyflwr iechyd meddwl yn cael mynediad at wasanaethau iechyd meddwl yn yr iaith sydd fwyaf cyfforddus iddyn nhw, yn enwedig gan fod siarad a chyfathrebu yn rhan mor ganolog o’ro'r driniaeth ac o’ro'r broses o wella. Y gobaith yn yr hirdymor yw helpu i sicrhau bod elusennau a mudiadau iechyd meddwl yn darparu mwy o ddeunyddiau iechyd meddwl yn Gymraeg.
 
==Dolennau allanol==
'''Manylion Cyswllt:'''
*[https://meddwl.org/ gwefan swyddogol]
Faceook: *[https://www.facebook.com/meddwl/ Meddwl ar Faceook]
Twitter: *[https://twitter.com/gwefanmeddwl @gwefanmeddwl ar Twitter]
Instagram: *[https://www.instagram.com/gwefanmeddwl/ gwefanmeddwl ar Instagram]
 
[[Categori:Sefydliadau'r 2010au]]
E-bost: post@meddwl.org
[[Categori:Sefydliadau Cymru‎]]
 
Faceook: [https://www.facebook.com/meddwl/ Meddwl]
 
Twitter: [https://twitter.com/gwefanmeddwl @gwefanmeddwl]
 
Instagram: [https://www.instagram.com/gwefanmeddwl/ gwefanmeddwl]