Y gwahaniaeth rhwng diwygiadau o "Mynyddfor"

Ychwanegwyd 12 beit ,  2 flynedd yn ôl
 
==Llên a Llenyddiaeth==
Mae'r canlynol wedi ei godi, gyda chaniatad, o lythyr personol<ref>JPM Jones (2011) llythyr personol</ref> gan y Dr J Prys Morgan Jones (o hen frodordeulu brodorion Y Waunfawr) iat DB (awdur y bennod), ac a gyhoeddwyd yn ddiweddarach ym Mwletin [[Llên Natur]] rhifyn 45-46 (Tachwedd 2011)[http://www.llennatur.com/files/u1/Cylchgrawn4546.pdf]:
 
:''"...yn ymddangos fel horwth o eliffant a'i drwnc yn sipian o ddŵr Llyn Cwellyn. Yr Eliffant yw'r enw cyffredin a roddir arno, ond ar fapiau Arolwg Ordnans (SH 539 546)ceir Mynydd Mawr fel enw mwy syber a swyddogol. Serch hynny Mynyddfawr ac nid Mynydd Mawr yw'r enw parchus a roddir arno'n lleol – neu o leiaf dyna'r enw a arferid gynt gan drigolion yr ardal, mae dylanwad yr hyn a welir ar fapiau swyddogol yn gryf ar yr hyn sy'n cael ei ddweud. Pa dystiolaeth heblaw mympwy bersonol a allaf ei gynnig dros Mynyddfawr? Arferai fy nhad a anwyd ac a fagwyd yn y Waun-fawr gyfeirio at y mynydd fel Mynyddfawr (a'i ynganu M'nyddfawr, gyda'r acen ar yr -ydd-). Un arall a fagwyd yn y Waun ddechrau'r ugeinfed ganrif oedd yr athronydd a'r ysgolhaig [[Hywel D Lewis]]; yng nghanol y chwedegau bu'n traddodi Darlithoedd Gifford ar Freedom and Alienation, ac yn ei ragymadrodd mae'n sôn am ei fachgendod yn yr ardal'':
6,486

golygiad