Y gwahaniaeth rhwng diwygiadau o "Pengelli (cyfres deledu)"

Ychwanegwyd 4,834 beit ,  4 o flynyddoedd yn ôl
dim crynodeb golygu
No edit summary
No edit summary
|Olwen Price
|[[Bethan Gwilym]]
|Cyfres 1-2
|Cyn gariad i Harri
|
|-
|Mari Jones
|Cyfres 4
|
|}
 
== Pennodau ==
 
=== Cyfres 1 (1994-1995) ===
{| class="wikitable"
|+
!Pennod
!Disgrifiad
|-
|1
|
|-
|2
|Mae Gwenda mewn tymer ffiaidd ond beth ydy'r gwir berthynas rhwng Gwyn a Gwenda?
|-
|3
|Ydy Gwenda yn mynd i ddweud y gwir am ei thad wrth Iola? Mae Richard yn ffraeo gyda'i ferch ynglyn â'i chariad, Geraint.
|-
|4
|Mae Edwin yn llwyddo i gael defnyddio uned Harri. Mae Gwenda'n penderfynu mynychu gwersi Gwyn er mawr syndod i bawb.
|-
|5
|Mae Gwenda'n troi at Gwyn am gymorth ac mae Gwyn yn cyfarfod Iola o'r diwedd.
|-
|6
|Mae Iola wedi mynd i aros yn nhy ei nain yn erbyn ei hewyllys. Mae John Albert yn chwilio am ffordd o gael gwared o Louise.
|-
|7
|Mae Arthur yn dod adref o'r ysbyty a Carla yn penderfynu dweud wrth Gwenda ei bod yn cael ei gor-weithio.
|-
|8
|Mae'r heddlu yn chwilio am Geraint a'r bobl ar y stad wedi'u cyffroi. Ac mae Annette yn corddi'r dyfroedd gyda Gwenda.
|-
|9
|Mae noson ieir Annette ac mae Louise yn synnu gweld Medwen yn edrych mor dda. Mae Annette a Gwenda yn cweryla.
|-
|10
|Mae'n ddiwrnod priodas Annette a Peris - beth allai fynd o'i le?
|-
|11
|Mae Geraint a Liz yn ffraeo; Gwyn yn cael parti a phethau'n mynd yn gymhleth i Gwenda.
|-
|12
|Mae'r tyndra rhwng Geraint a Liz yn cynyddu wrth i'r ddawns ddod yn nes. Ac mae gan Gwenda gwestiwn anodd i'w ofyn i Carla.
|-
|13
|Mae Geraint a Gwenda eisiau cael gafael ar Gwyn - ond am resymau gwahanol.
|-
|14
|Ydy Gwyn a Gwenda'n closio at ei gilydd? A phwy sydd am gynnig llety i Edwin?
|-
|15
|Mae dathliadau'r Flwyddyn Newydd wedi creu tensiwn rhwng Gwenda ac Iola. Mae Barbra, tenant newydd yn cyrraedd Pengelli.
|-
|16
|Mae Iola'n mynd i'r gig er mawr siom i'w mam. Mae Carla'n cyfaddef i Annette ei bod hi'n disgwyl.
|-
|17
|Mae Gwyn a Gwneda yn gorfod wynebu canlyniad goryfed Iola.
|-
|18
|Diwrnod priodas Harri ac Olwen, ond nid yw Harri yn cyrraedd y swyddfa gofrestru.
|-
|19
|Mae Carla'n dweud ei chyfrinach wrth John Albert.
|-
|20
|Mae byd Gwyn ar fin chwalu'n tra bo John Albert yn cael sioc sy'n ei sobri.
|}
 
=== Cyfres 2 ===
{| class="wikitable"
|+
!Pennod
!Disgrifiad
|-
|1
|Mae Harri'n poeni y bydd yn rhaid iddo ddiswyddo un o'i weithwyr ac mae Gwenda'n dathlu ei phen-blwydd.
|-
|2
|Mae cystadleuaeth yn tanseilio busnes Ar Lwy; mae Liz yn darganfod dyledion ei thad ac mae Edwin ar fin golli ei swydd.
|-
|3
|Mae Gwenda'n dal i ddial ar Barbara a'i chyhuddo o danseilio'i busnes.
|-
|4
|Mae rhagor o drafferthion ym Mhengelli ar ôl i rywun dorri i mewn i swyddfa Barbara. Mae Annette yn colli ei swydd a Gwyn yn mynnu pres gan Gwenda
|-
|5
|Mae Gwenda'n poeni wrth i'w chyn wr ei bygwth ac mae'n cael ymweliad annisgwyl gan swyddog iechyd.
|-
|6
|Mae John Albert yn mynd i ocsiwn geir am y tro cyntaf ond mae Harri yn trefnu cydymaith iddo ac yn drysu ei gynlluniau i gwrdd â Carla.
|-
|7
|Mae Gwenda'n trefnu i bawb ddathlu genedigaeth wyres John Albert ac mae brawd Geraint yn cael ei ryddhau o'r carchar.
|-
|8
|Mae John Albert yn cael cynnig gwneud mwy o arian ac mae Liz yn helpu Gwyn i ddod o hyd i'r bwrdd gafodd ei ddwyn.
|-
|9
|Mae John Albert a Carla yn dod â'u carwriaeth i ben. Mae Liz a Gwyn yn llwyddo i ddod o hyd i eiddo gafodd eu dwyn oddi wrth ei fam.
|-
|10
|Mae'r tensiwn yn codi rhwng Harri a John Albert ond mae John yn benderfynol o barhau â'i garwriaeth.
|-
|11
|Mae Medwen yn dod i wybod am garwriaeth ei gwr a Carla ac mae hi'n ei daflu allan o'r ty.
|-
|12
|Mae Medwen yn mynd i weld Carla ac mae Carla yn penderfynu derbyn swydd a gynigiwyd i Annette fel nani yng Nghaerdydd.
|-
|13
|Mae tenantiaid Pengelli yn dathlu dyweddiad Liz a Geraint, ond nid yw Liz yno
|-
|14
|Mae Liz yn parhau i fwynhau sylw gan Gwyn Lloyd wrth i'w pherthynas â Geraint ddirywio.
|-
|15
|Mae Gwenda'n derbyn galwadau ffôn cas di-enw a wnaethpwyd o fusnesau Geraint a Liz.
|-
|16
|Mae llanast bywyd John Albert yn mynd ar nerfau Edwin ond mae'n dioddef fwy pan mae gwr Janis yn dychwelyd i'w chartref.
|-
|17
|Mae noson ddadorchuddio plac Ap Menai yn troi'n dipyn o achlysur wrth i Harri berswadio Edwin a John Albert i ymuno ag ef am swper.
|-
|18
|Mae Arthur ac Annette yn amau doethineb penderfyniad Gwenda i werthu'r busnes.
|-
|19
|Mae'r heddlu eisiau i Harri gymryd John Albert yn ôl i'w swydd er mwyn eu cynorthwyo nhw i ddal Cledwyn.
|-
|20
|Mae Edwin yn yr ysbyty ar ôl yr ymosodiad; daw Liz i ddeall gwir gymeriad Gwyn Lloyd ac mae Annette yn flin hefo Gwenda.
|-
|21
|Mae Cled a dau arall yn ceisio ymosod ar John Albert ac mae Gwyn Lloyd mewn trafferthion ariannol.
|-
|22
|Mae pethau'n edrych yn ddu iawn i Gwyn Lloyd ac mae Harri yn cynnig ei hen swydd yn ôl i John Albert.
|-
|23
|Mae trafferthion Gwyn Lloyd yn cyrraedd uchafbwynt ac mae'n ymosod ar Luned, Gwenda a Liz.
|-
|24
|Mae Gwyn Lloyd yn cyrraedd pen ei dennyn a Liz yn rhannu cyfrinach gyda Gwenda.
|}
 
Defnyddiwr anhysbys