Capel y Bedyddwyr Cymraeg, Tabernacl, Caerdydd: Gwahaniaeth rhwng fersiynau

tacluso
Dim crynodeb golygu
(tacluso)
Mae ['''Capel y Bedyddwyr Cymraeg, Tabernacl'''] http://www.tabernacl.btik.com wedi bod yn gwasanaethu Cristnogion Bedyddiedig Cymraeg a'r gymdeithas ehangach yng nghanol [[Caerdydd]] ers [[1821]].
 
Dyma un o gapeli harddaf ac enwocaf Cymru gydaCeir ffenestri lliw hyfryd ar hyd y capel gan gynnwys dwy ffenestr hyfryd o fedydd yr [[Iesu]] a'r [[Swper Olaf]]. Ers 1900 bu pump o weinidogion yno, sef y Parchgn. Charles Davies, J. William Hughes, Myrddin Davies, a Raymond Williams. Y gweinidog ers 1991 yw'r ParchgParch. Denzil John BA MTh, emynydd a bardd sydd â ddiddordeb mewn gwaith dyngarol yng Nghaerdydd ac ar draws y byd.
 
Mae'r aelodaeth yn cynnyddu yn raddol ac erbyn hyn mae yno 200 o aelodau. Mae gwasanaethau ar y Sul am 10.00 a 6.00 a nifer o gyfarfodydd gwahanol yn ystod yr wythnos.
 
==Dolen allanol==
*[http://www.tabernacl.btik.com Gwefan y capel]
 
[[Categori:Adeiladau ac adeiladwaith yng Nghaerdydd]]