Y gwahaniaeth rhwng diwygiadau o "Mudo o fewn y Deyrnas Unedig"

Ychwanegwyd 22 beit ,  12 o flynyddoedd yn ôl
B
tacluso
B
B (tacluso)
Gelwir symudiad [[poblogaeth]] oamgylch y [[Deyrnas Unedig]] yn '''fudo o fewn y Deyrnas Unedig'''. Gall fod nifer o resymau dros y mudo gan gynnwys rhesymau economaidd a chymdeithasol.
 
==Mudo Rhanbarthol O Fewn Y Du==
===Mudo Gwledig Trefol===
Rhwng yr [[1930au]] a’r [[1980au]] gwelirgwelwyd nifer o bobl yn mudo o’r gogledd a'r gorllewin i dde-ddwyrain gwledydd Prydain i'r [[Llundain|brifddinas]]. Gadawodd nifer o bobl gogledd-ddwyrain Lloegr, canolbarth [[yr Alban]], [[Gogledd Iwerddon]] a chanolbarth [[Cymru]] oherwydd nifer o ffactorau gwthio
Gwledydd Prydain i'r brifddinas. Gadawodd nifer o bobl gogledd-ddwyrain Lloegr, canolbarth yr Alban, Gogledd Iwerddon a chanolbarth Cymru oherwydd nifer o ffactorau gwthio.<br />
 
'''Ffactorau Gwthio'''<br />
* Hen dai o ansawdd gwael.<br />
* Defnyddiau crai yn dod i ben (glo, mwyn haearn).<br />
* Dirywiad yn hen ddiwydiannau (Llongau, Dur, Tecstiliau)<br />
* Swyddi a chyflogau isel - gwaith llaw yn bennaf.<br />
* Cysylltiadau cludiant a hygyrchedd gwael.<br />
* Amgylchiadau diwydiannol llygredig<br />
* Dirywiad hen borthladdoedd (Glasgow, Lerpwl)<br />
* Llai o gyfleusterau diwydiannol.<br />
* Llai o gyfleusterau cymdeithasol a chwaraeon<br />
* Hinsawdd oerach a gwlypach.<br />
'''Ffactorau Tynnu'''<br />
* Tai newydd o ansawdd gwell.<br />
* Twf diwydiant ysgafn newydd<br />
* Swyddi medrus yn cynnig cyflogau da<br />
* Cysylltiadau cludiant gwell<br />
* Llai o ardaloedd llygredig<br />
* Cysylltiadau cnyddol ag Ewrop <br />
* Gwell gwasanaethau (Siopau, Ysgolion Ysbytai)<br />
* Llawer o gyfleusterau diwydiannol.<br />
* Llawer o gyfleusterau cymdeithasol / Chwaraeon.<br />
* Hinsawdd cynhesach a sychach (gwyliau / ymddeol).<br />
 
===Gwrthdrefoli===
[[Gwrthdrefoli]] yw’r broses lle mae pobl a gwaith yn symud i ffwrdd o’r [[dinas|dinasoedd]] a [[cytref|chytrefi]] mawr i aneddiadau llai. Gwelwyd y broses yma yn ne-ddwyrain Lloegr rhwng 1981-99&ndash;1999. Mae pobl yn gadael y dinasoedd oherwydd ffactorau gwthio dinasoedd.
 
'''====Ffactorau Tynnu a Gwthio'''<br />====
* '''Cyflogaeth'''- Wrth i ddiwydiant yn y dinas ddirywio a phrisau tir yn yr ardaloedd yn cynyddu, symudai’r diwydiannu allan i safleoedd tir glas ar ffiniau'r dinasoedd neu yn aneddiadau llai. Mae’r cynydd yn niwydiannau ‘troedrydd’ ac uwch dechnoleg yn golygu y gall diwydiannau ddewis eu lleoliad eui hyn<breu />hun
* '''Tai'''- Wrth i ansawdd y tai o fewn y dinasoedd ddirywio a'r boblogaeth yn dod yn fwy cyfoethog, symuda’r nifer allan o’r dinasoedd i dai fwy modern efo gardd a garej.
* '''Teulu'''- Wrth i niferoedd y teulu cynyddu, rhaid i deuluoedd symud i dai mwy.<br />* '''Amgylchedd'''- Mae pobl yn symud allan o’r dre i’r wlad i osgoi sŵn a llygredd. Mae hygyrchedd a cyfarthrebau yn golygu y pobl deithio ymhellach i weithio ac felly gall pobl cymudo o’r wlad i’r ddinas i waith.<br />
dod yn fwy cyfoethog, symuda’r nifer allan o’r dinasoedd i dai fwy modern efo gardd a garej. <br />
* '''Cymdeithas'''- Pobl yn symud allan o’r ddinas oherwydd troseddwyr, fandaliaeth a chynydd mewn grwpiau ethnig mewn rhai ardaloedd.
• '''Teulu'''- Wrth i niferoedd y teulu cynyddu, rhaid i deuluoedd symud i dai mwy.<br /> • '''Amgylchedd'''- Mae pobl yn symud allan o’r dre i’r wlad i osgoi sŵn a llygredd. Mae hygyrchedd a cyfarthrebau yn golygu y pobl deithio ymhellach i weithio ac felly gall pobl cymudo o’r wlad i’r ddinas i waith.<br />
• '''Cymdeithas'''- Pobl yn symud allan o’r ddinas oherwydd troseddwyr, fandaliaeth a chynydd mewn grwpiau ethnig mewn rhai ardaloedd.
 
[[Categori:Demograffeg y Deyrnas Unedig]]
20,669

golygiad