Rhywogaeth mewn perygl: Gwahaniaeth rhwng fersiynau