Sgwrs Defnyddiwr:Sanddef: Gwahaniaeth rhwng adolygiadau

Lleihawyd o 5,039 beit ,  13 o flynyddoedd yn ôl
Gwacawyd y dudalen a gosod y canlynol yn ei le: '==Herriko taberna== Difyr, wyddwn i ddim bod yna enw penodol am y math yma o far, nac ychwaith am weithredoeth hollol warthus yr awdurdodau. Tre...'
Dim crynodeb golygu
(Gwacawyd y dudalen a gosod y canlynol yn ei le: '==Herriko taberna== Difyr, wyddwn i ddim bod yna enw penodol am y math yma o far, nac ychwaith am weithredoeth hollol warthus yr awdurdodau. Tre...')
[[Wicipedia:Croeso, newydd-ddyfodiaid|Croeso i'r wicipedia!]] [[Defnyddiwr:Marnanel|Marnanel]] 16:13, 2 Mawrth 2006 (UTC)
 
Sut mae? Diolch am y cyfraniadau gwerthfawr ar seryddiaeth heddiw. Dwi'n gweld eich bod wedi creu'r categori "Cysawd yr Haul", ond roedd 'na gategori "Cyfundrefn Heulol" yn bod yn barod. Mae'n well gennyf "Cysawd yr Haul" fel enw ond bydd rhaid dewis pa un i'w ddefnyddio - dim angen dau gategori i'r un peth! - a gwneud siwr fod popeth yn ei le. [[Defnyddiwr:Anatiomaros|Anatiomaros]] 18:04, 3 Chwefror 2007 (UTC)
 
== Delweddau ==
 
Cliciwch ar "Uwchlwytho ffeil" ar y fwydlen ar y chwith. Wedyn dewis "Pori" a bydd blwch Windows Explorer yn agor. Dewis y ffeil a bydd yn ymddangos ar y dudalen wiki "Uwchlwytho ffeil" (dau slot cyntaf - enw a pharth y ffeil). Yn y slot isod rhowch ddigrifiad byr o'r ffeil e.e. "Llun o Fynydd X a dynnwyd gennyf fi". Wedyn cliciwch ar y gwaelod ac aros am sbel (eiliadau neu hanner munud - dibynnu ar eich cysylltiad). Byddwch yn oflaus efo hawlfraint. Cofiwch chwilio'r wiki Saesneg / Comins yn gyntaf os yw'n llu o seren etc - os yw llun yn bod yn barod yn y Commons (http://commons.wikimedia.org/wiki/Hafan) does mond rhaid rhoi'r enw i mewn ([[Delwedd: etc....) ar y dudalen. Seis 250px neu 300px sy'n arferol. Pob hwyl! [[Defnyddiwr:Anatiomaros|Anatiomaros]] 21:59, 4 Chwefror 2007 (UTC)
 
 
==Rhyngwici==
Da gweld dy waith diweddar ar seryddiaeth a.y.b.. Mae'n syniad da ychwanegu dolenni rhyngwici wrth greu tudalen newydd - fel fod y sawl sy'n darllen yn gallu neidio i'r erthygl cyfatebol mewn iaith arall. Er enghraifft, i greu dolen i'r un saesned, y cwbl sydd angen ychwanegu yw <nowiki>[[en: ''teitl yr erthygl saesneg'']]</nowiki> --[[Defnyddiwr:Llygadebrill|Llygad Ebrill]] 15:18, 5 Chwefror 2007 (UTC)
 
== Dewis ac ati ==
 
Dim problem. Gobeithio dwyt ti ddim yn meindio mod i wedi symud [[Gnosis]] i [[Gnosis (ocwlt)]]. Mae Gnosis ei hun yn hŷn o lawer na'r mudiad hud modern ac yn wahanol ei hystyr. Diddorol serch hynny! Hwyl, [[Defnyddiwr:Anatiomaros|Anatiomaros]] 19:55, 5 Chwefror 2007 (UTC)
 
Dim o gwbl. O'n i'n amau bod yna gnosis arall gan y gnostics. Oes na ffordd hwylus i ymateb i sylwadau? [[Defnyddiwr:Sanddef|Sanddef]] 20:05, 5 Chwefror 2007 (UTC)Sanddef
 
Cyn belled ag mae Sylwadau yn y cwestiwn, yr unig ddewis ydi'r Caffi (pynciau cyffrediniol / ceisio ymateb eang) neu dudalennau Sgwrs cyfranwyr neu Sgwrs erthygl. Dim yn foddhaol iawn ond dyna'r cwbl sy 'na ar y wikis i gyd. [[Defnyddiwr:Anatiomaros|Anatiomaros]] 20:28, 5 Chwefror 2007 (UTC)
 
== Mwynau ==
 
Yn ôl y Geiriadur Mawr, y Termiadur a geiriadur y BBC, Mwyn yw'r gir am 'mineral' a mwynau yw'r lluosog. Dwi erioed wedi clywed y fersiwn mwn ac nid yw'n cael ei grybwyll yn y geiriaduron ychwaith. Fedrwch chi adael y term fel y mae hi os gwelwch chi'n dda. Diolch. [[Defnyddiwr:Thaf|Thaf]] 12:05, 23 Chwefror 2010 (UTC)
 
o ''Geiriadur yr Academi''
 
'''Mineral''' ''a & n'' '''1''' ''a'' mwnol, ''often, less correctly:'' mwynol
 
ac
 
'''2''' ''n'' mŵn (mwnau) ''m. less correctly:'' mwyn(-au)
 
Mae GyA yn gwneud yn eglur iawn mai "mŵn" yw'r ffurf gywir ac bod "mwyn" yn '''llai''' cywir.
 
== Llofnodi ==
 
Ga i ofyn i chi gofio llofnodi eich sylwadau ar dudalennau sgwrs (trwy teipio pedwar tilde, sef <nowiki>~~~~</nowiki>) os gwelwch yn dda. Diolch yn fawr. [[Defnyddiwr:Luke|Luke]] 15:58, 23 Chwefror 2010 (UTC)
 
Meddwl o'n i fod Wici yn neud hynny yn awtomatig [[Defnyddiwr:Sanddef|Sanddef]] 16:24, 23 Chwefror 2010 (UTC)
 
== Tynnu statws gweinyddwr ==
 
Ga i dynnu sylw at y drafodaeth yn [[Wicipedia:Y Caffi#Tynnu statws gweinyddwr]], ynglyn â tynnu statws Gweinyddwr oddi ar rai unigolion sydd heb gyfrannu ers nifer o flynyddoedd (er mwyn taclusrwydd yn fwy na dim). Buasai barn un neu ddau arall ar y mater yn gymorth mawr. [[Defnyddiwr:Rhion|Rhion]] 13:47, 24 Chwefror 2010 (UTC)
: Diolch, ond dim ots gen i am bethau fel 'ny, a dweud y gwir. [[Defnyddiwr:Sanddef|Sanddef]] 13:59, 24 Chwefror 2010 (UTC)
 
== Newidiadau newydd i gategorïau ==
 
Sanddef, rwyt ti wedi newid enwau llawer o gategorïau o ddiweddar heb ei drafod (go iawn). Nid yw neb wedi cytno eto ar ddim byd. Allwn ni i gyd drafod hyn? [[Defnyddiwr:Xxglennxx|Xxglennxx]] 01:06, 27 Chwefror 2010 (UTC)
 
== Lle i drafod ==
 
Dwi newydd adael neges ar y bwrdd gweinyddu iti (ac eraill) weld. Plîs cyfranna [http://cy.wikipedia.org/wiki/Wicipedia:Negesfwrdd_gweinyddiaeth#Newidiadau_diweddar_gan_Sanddef yno]. [[Defnyddiwr:Xxglennxx|Xxglennxx]] 01:46, 27 Chwefror 2010 (UTC)
 
==[[Herriko taberna]]==
Difyr, wyddwn i ddim bod yna enw penodol am y math yma o far, nac ychwaith am weithredoeth hollol warthus yr awdurdodau. Treiliais ambell noson yn Bar Zulo yn Bilbo.--[[Defnyddiwr:Ben Bore|Ben Bore]] 08:58, 2 Mawrth 2010 (UTC)
 
:Lot o herrikos yn Bilbo. Dim yn cofio llawer amdanyn nhw felly rhaid imi wedi joyo fy hun. [[Defnyddiwr:Sanddef|Sanddef]] 09:28, 2 Mawrth 2010 (UTC)
 
== Helo ==
 
Helo, Sanddef. Wedi dilyn yr hyn sydd wedi mynd ymlaen rhwng Dysgwr ac Y ddraig felen, dwi wedi sylweddoli fy mod i'n cymryd pethau i'r galon gormod. Gwn i dy fod yn gwarchod safonau iaith yr Wici hwn, a'r oeddet ti'n gwneud jyst beth dy fod di'n meddwl sy'n iawn i'r Wici. Dwi'n diolch iti am wneud hyn. Gobeithio dan ni'n gallu cychwyn eto - dwi'n ymddiheuro, felly, am unrhyw anghyfleustra fy mod i wedi creu. Os af i'n rhy gyflym - dweud wrtha i! :) Diolch. [[Defnyddiwr:Xxglennxx|Xxglennxx]] 22:37, 4 Mawrth 2010 (UTC)
2,394

golygiad