Y gwahaniaeth rhwng diwygiadau o "Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig"

B
(Delwedd)
Agorodd Coleg Prifysgol Cymru yn 1872, gyda darlithoedd mewn bywydeg yn dechrau yn 1874. Agorwyd adran amaethyddiaeth yn 1891.<ref>{{Citation|last=Davies|first=Russell|title=Landmarks in agricultural, biological and land-based studies at Aberystwyth|work=IBERS Knowledge-based innovations|year=2008|place=Aberystwyth|publisher=IBERS}}</ref>
 
=== Yr Orsaf Bridio Planhigion ===
Agorwyd yr Orsaf Bridio Planhigion yn 1919, yn dilyn rhodd o £10,000 gan Laurence Philipps, yr Arglwydd Milford.<ref>{{Citation|last=Thomas|first=P.T.|title=Fifty years progress at the Welsh Plant Breeding Station|work=Jubilee Report of the Welsh Plant Breeding Station|year=1969|place=Aberystwyth|publisher=University College of Wales}}</ref> Penodwyd [[Reginald George Stapledon|RG Stapledon]] yn gyfarwyddwr ar yr orsaf ac yn athro botaneg amaethyddol yng Ngholeg Prifysgol Cymru. Fe leolwyd yr orsaf yn wreiddiol ar Ffordd Alexandra, gyda thir ar ffermydd Penglais a Frongoch.<ref>{{Citation|last=Valentine|first=J.|title=90 Years of the Welsh Plant Breeding Station|work=IBERS Innovations|volume=9|year=2009|place=Aberystwyth|publisher=Aberystwyth University}}</ref>
 
 
=== Coleg Amaethyddol Cymru ===
Sefydlwyd Coleg Amaethyddol Cymru yn [[Llanbadarn Fawr]], ger Aberystwyth yn 1970. Cyfunwyd y coleg ag adran amaethyddiaeth Coleg Prifysgol Cymru yn 1995 i ffurfio Athrofa Gwyddorau Gwledig y brifysgol.
 
=== Y Ganolfan Ymchwil Anifieliaid a Glaswelltir ===
Yn 1985, cyfunwyd y Ganolfan Ymchwil Glaswelltir â'r Ganolfan Ymchwil Llaetheg Genedlaethol, gan ffurfio'r Ganolfan Ymchwil Anifeiliaid a Glaswelltir.<ref name="IGER07">{{Citation|last=Humphreys|first=Mervyn|title=Director's Introduction|work=IGER Annual Report|year=2007|place=Aberystwyth|publisher=AFRC}}</ref>
 
=== Y GanolfanSefydliad CynhyrchiadTir GlaswelltirGlas aca Chynhyrchu Anifeiliaid ===
Yn 1987, penderfynodd y Cyngor Ymchwil Amaethyddiaeth a Bwyd (AFRC) ailstrwythuro eu gwaith ymchwil, gan wneud yr Orsaf Bridio Planhigion yn ganolfan annibynnol, heb fod yn rhan o Goleg Prifysgol Cymru. Cyfunwyd yr orsaf gyda safleoedd y Ganolfan Ymchwil Anifeiliaid a Glaswelltir yn Hurley a North Wyke a'r Ganolfan Ymchwil Ieir yn Roslin ger Caeredin, gan ffurfio'r GanolfanSefydliad CynhyrchiadTir GlaswelltirGlas aca Chynhyrchu Anifeiliaid dan oruwchwyliaeth yr AFRC.<ref>{{Citation|last=Stoddart|first=J.L.|title=Director's Report|work=Welsh Plant Breeding Station Annual Report|year=1986|place=Aberystwyth|publisher=University College of Wales}}</ref>
 
=== Y GanolfanSefydliad YmchwilTir GlaswelltirGlas a'rac Ymchwil AmgylcheddAmgylcheddol ===
Cafwyd mwy o ailstrwythuro dair mlynedd yn ddiweddarach. Daeth ymchwil ar foch i ben a symudwyd yr adran ymchwil ieir yn ôl i Roslin, gyda'r adrannau oedd ar ôl yn cael eu hadnabod fel y GanolfanSefydliad YmchwilTir GlaswelltirGlas a'rac Ymchwil AmgylcheddAmgylcheddol, gyda safleoedd yng Ngogerddan, North Wyke, Bronydd Mawr a Hurley. Daeth safle newydd yn Nhrawsgoed hefyd yn rhan o'r ganolfan. Ceuwyd y safle yn Hurley yn 1992.<ref>{{Citation|last=Stoddart|first=J.L.|title=Director's Introduction|work=IGAP Annual Report|year=1989|place=Aberystwyth|publisher=AFRC}}</ref>
 
=== Athrofa y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig ===
Ym mis Ebrill 2008, unodd y GanolfanSefydliad YmchwilTir GlaswelltirGlas a'rac Ymchwil AmgylcheddAmgylcheddol ag Athrofa Gwyddorau Biolegol Prifysgol Aberystwyth, gan ffurfio'r ganolfan bresenol.
 
== Cyfarwyddwyr ==
187

golygiad