Canghellor y Trysorlys: Gwahaniaeth rhwng adolygiadau