Yn y Gwaed: Gwahaniaeth rhwng adolygiadau

Ychwanegwyd 2 feit ,  4 o flynyddoedd yn ôl
Tagiau: Golygiad drwy declyn symudol Golygiad ar declun symudol
Tagiau: Golygiad drwy declyn symudol Golygiad ar declun symudol
Dechreua'r nofel wrth i Robin gael hunllef yn llawn elfennau tywyll a sinistr. Caiff ei ddeffro gan ei fam a'i chwaer. Er eu bod yn frawd a chwaer, ceir awgrymiadau cyson o'r bennod gyntaf fod atyniad rhywiol rhwng Robin a Mared. Treulia Robin ei ddiwrnodau yn gweithio ar y fferm, er gwaethaf y boen parhaus mae'n teimlo yn ei gylla.
 
Dysgwn wrth i'r nofel fynd yn ei blaen fod RobinMadonna a Mared yn ffrwyth perthynas a gafodd eu Mam gyda Dewyrth Ifan, sef brawd ei thad a pherchennog gwreiddiol Arllechwedd. Symudodd Mam i fyw yn Arllechwedd pan oedd yn un ar bymtheg oed ac o ganlyniad mae'n amddiffynnol iawn o'r atgofion o Dewyrth Ifan. Dysgwn hefyd eu bod wedi cael plentyn arall, Fo, ond fod ganddo ef broblemau â'i iechyd. O ganlyniad, caiff ei gadw yn y llofft stabal ddydd a nos. Ceir cyfeiriadau cyson yn y nofel at fewnlifiad i gefn gwlad Africa a'r awyrlu'n hedfan yn isel dros ardaloedd amaethyddol.
 
==Themâu==
Defnyddiwr dienw