Y gwahaniaeth rhwng diwygiadau o "Wicipedia:Ewch amdani!"

Ychwanegwyd 29 beit ,  10 o flynyddoedd yn ôl
(newydd - mwy i'w wneud - wedi cuddio)
 
I ddyfynnu [[Edmund Spenser]], ''"Be bold, be bold, and everywhere be bold,"'' ond ''"gan bwyll."''
 
=== Llefydd nad ydynt yn erthyglau ===
<!-- ===Non-article namespaces===
Er ein bod yn annog i gyfranwyr fynd amdani wrth ddiweddaru ''erthyglau'', mae'n rhaid cymryd mwy o ofal wrth olygu tudalennau sydd ddim yn erthyglau. Adnabyddir y fath dudalennau gyda'r rhagddodiad [[Wicipedia:Enw-le|enw-le]]. Er enghraifft, mae gan y tudalen hwn, ''Wicipedia:Ewch amdani!'', y rhagddodiad "Wicipedia:"; os oedd ''Ewch amdani!'' (gyda dim rhagddodiad) yn sefyll ar ei hun, fe fyddai'n erthygl.
Although editors are encouraged to be bold in updating ''articles'', more caution is sometimes required when editing pages in non-article namespaces. Such pages are identified by a [[WP:namespace|namespace]] prefix. For example, this page, ''Wikipedia:Be bold'', has the "Wikipedia:" prefix; if it were called simply ''Be bold'' (with no prefix) it would be an article.
 
Gall problemau godi am ambell i reswm ar wahanol gyd-destunau o fewn llefydd nad ydynt yn erthyglau. Dylech ystyried y problemau hyn wrth fynd amdani, a sut i fynd amdani hefyd.
Problems may arise for a variety of reasons in different contexts in non-article namespaces. These problems should be taken into account in deciding whether to be bold, and how bold to be.
 
====Wikipedia namespaceEnw-le Wicipedia ====
Mae'r rheol o "gan bwyll" yn hynod o bwysig mewn perthynas i [[Wicipedia:Canllawiau a pholisïau|ganllawiau a pholisïau Wicipedia]], lle gellir mynegi rhannau allweddol mewn ffordd benodol i adlewyrchu [[Wicipedia:consensws|consensws]] - sydd efallai ddim yn amlwg i bobl sy'n anghyfarwydd â'r cefndir. Yn y fath achosion, mae'n well i [[Wicipedia:Polisi golygu#Golygu polisïau a chanllawiau|drafod newidiadau yn gyntaf]]. Wedi dweud hynny, dylai gywiro gwallau gramadegol a sillafu mor fuan ag y bo modd ac wrth eu gweld.
The admonition "but please be careful" is especially important in relation to [[Wikipedia:Policies and guidelines|Wikipedia's policies and guidelines]], where key parts may be phrased in a particular way to reflect a very hard-won, knife-edge [[WP:Consensus|consensus]] - which may not be obvious to those unfamiliar with the background. In these cases, it is often better to [[WP:EP#Editing policies and guidelines|discuss potential changes first]]. However, spelling and grammatical errors can and should be fixed as soon as they are noticed.
 
Mae trafod newidiadau i dudalennau eraill gyda'r rhagddodiad "Wicipedia:" hefyd yn syniad da. Mae gwneud hwn yn darparu rheswm o'r newidiadau ar gyfer cyfranwyr eraill. Mae'r fath fwyafrif o dudalennau'n gasgliadau o ddadleuon a osodwyd mewn lle Wicipedia am gyfeiriad, felly nad oes yn rhaid ailadrodd yr un dadleuon drosodd a drosodd.
Discussing changes to other Wikipedia-space pages on the talk page is also a good idea. If nothing else, it will provide an explanation of the changes for later editors. Most such pages are collections of arguments placed in Wikipedia space for later reference, so the same arguments don't need to be made over and over again.
 
<!-- ====Template namespace====
Being bold in updating [[Wikipedia:Templates|templates]] can have far reaching consequences. This is because template changes can affect a large number of pages with a single edit; moreover some templates also form part of wide-ranging, uniform systems of templates across Wikipedia, such as [[Wikipedia:Glossary#Infobox|infobox]] and [[Wikipedia:Stub|stub]] templates. Templates, moreover, may have complex source code that can easily be broken by untested changes (although they can fortunately be corrected with a single revert).
 
7,444

golygiad