Y gwahaniaeth rhwng diwygiadau o "Gerontoleg"

Lleihawyd o 1 beit ,  blwyddyn yn ôl
dim crynodeb golygu
(Crewyd drwy gyfieithu'r dudalen "Gerontology")
 
[[Delwedd:Altenpflege_02.jpg|bawd| Llaw oedolyn hŷn ]]
 
'''Gerontoleg''' yw'r astudiaeth o'r agweddau cymdeithasol, [[Diwylliant|diwylliannol]], [[Seicoleg|seicolegol]], [[Gwybyddiaeth|gwybyddol]], a [[Bywydeg|biolegol]] ar heneiddio . Cafodd y gair ei fathu gan [[Ilya Mechnikov|Ilya Ilyich Mechnikov]] yn 1903, o'r [[Hen Roeg (iaith)|Groeg]] [[wiktionary:γέρων|γέρων]], ''geron'', "hen ŵr" a -λογία, ''-logia'', "astudiaeth o". <ref>{{Cite web|url=https://www.aghe.org/resources/gerontology-geriatrics-descriptions|title=Gerontology/Geriatrics Definitions|last=Confluence|website=www.aghe.org|access-date=2016-11-25}}</ref> Mae'r maes yn wahanol i geriatreg, sef y gangen o feddygaeth sy'n arbenigo mewn trin clefydau mewn oedolion hŷn. Mae gerontolegwyr yn cynnwys ymchwilwyr ac ymarferwyr ym meysydd bioleg, nyrsio, meddygaeth, troseddeg, deintyddiaeth, gwaith cymdeithasol, therapi corfforol a galwedigaethol, seicoleg, seiciatreg, cymdeithaseg, economeg, gwyddoniaeth wleidyddol, pensaernïaeth, daearyddiaeth, fferylliaeth, iechyd y cyhoedd, tai, ac anthropoleg.<ref name="Hooyman">{{Cite book|last=Hooyman|first=N.R.|last2=Kiyak|first2=H.A.|title=Social gerontology: A multidisciplinary perspective|publisher=Pearson Education|location=Boston|year=2011|isbn=978-0205763139|edition=9th}}</ref>
 
 
== Biogerontoleg ==
[[Delwedd:Altenpflege_02.jpg|bawd| Llaw oedolyn hŷn ]]
Mae biogerontoleg yn is-faes o gerontoleg sy'n ymwneud â'r broses heneiddio fiolegol, ei tharddiad esblygol, a dulliau posibl o ymyrryd yn y broses. Mae'n cynnwys ymchwil ryngddisgyblaethol ar achosion, effeithiau, a mecanweithiau heneiddio biolegol. Mae biogerontolegwyr ceidwadol fel Leonard Hayflick wedi rhagweld y bydd y disgwyliad oes dynol yn cyrraedd tua 92 mlwydd oed,<ref>{{Cite journal|url=http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0140-6736(11)60908-2|title=Leonard Hayflick and the limits of ageing|last=Watts G|date=June 2011|journal=Lancet|issue=9783|doi=10.1016/S0140-6736(11)60908-2|volume=377|page=2075|pmid=21684371}}</ref> tra bod eraill fel James Vaupel wedi rhagweld y bydd disgwyliad oes mewn gwledydd diwydiannol yn cyrraedd 100 ar gyfer plant a anwyd ar ôl y flwyddyn 2000.<ref name="Christensen2009">{{Cite journal|title=Ageing populations: the challenges ahead|last=Christensen|first=L|last2=Doblhammer|first2=K|date=2009|journal=Lancet|issue=9696|doi=10.1016/s0140-6736(09)61460-4|volume=374|pages=1196–1208|pmc=2810516|pmid=19801098|last3=Rau|first3=G|last4=Vaupel|first4=JW}}</ref> ac mae rhai biogerontolegwyr a holwyd wedi rhagweld disgwyliad oes o ddwy ganrif neu fwy.<ref name="Richel2003">{{Cite journal|title=Will human life expectancy quadruple in the next hundred years? Sixty gerontologists say public debate on life extension is necessary|last=Richel|first=Theo|date=December 2003|journal=J Anti-Aging Med|issue=4|doi=10.1089/109454503323028902|volume=6|pages=309–314|pmid=15142432}}</ref> Mae Aubrey de Grey wedi cynnig yr "amserlen betrus" y byddai cyllid digonol i ymchwil i ddatblygu ymyraethau mewn heneiddio yn rhoi siawns 50/50 y bydd technolwg wedi'i datblygu mewn 25-30 mlynedd a fydd yn ein glluogi i atal pobl rhag marw o unrhyw oedran.<ref name="deGreyRae2008">{{Cite book|last=de Grey|first=Aubrey D. N. J.|last2=Rae|first2=Michael|author-link=Aubrey de Grey|title=Ending Aging|date=October 14, 2008|publisher=St. Martin's Griffin|isbn=978-0312367077|page=15}}</ref>