Y gwahaniaeth rhwng diwygiadau o "Daeargoel"

Ychwanegwyd 34 beit ,  10 o flynyddoedd yn ôl
Defnyddiwyd y ffurf Ewropeaidd boblogaidd o ddaeargoel gan [[Dyn Hysbys|ddynion hysbys]] yng [[Cymru|Nghymru]]<ref>Griffiths, Kate Bosse; ''Byd y Dyn Hysbys'', Pennod III, Y Lolfa 1977.</ref>
 
==Defnyddio Daeargoeldaeargoel==
Yn ei llyfr ''[[Byd y Dyn Hysbys]]: Swyngyfaredd yng Nghymru'' disgrifia'r awdures [[Kate Bosse-Griffiths]] sut yr ymarferai dynion hysbys ddaeargoel.<ref>Griffiths, Kate Bosse; ''Byd y Dyn Hysbys'', Pennod III, td 46-50, Y Lolfa 1977.</ref>. Er mwyn creu'r awyrgylch priodol byddai'r Dyn Hysbys yn dechrau gyda ''"Gweddi Daeargoel"'' yn ymbil ar D[[duwDuw|Dduw]] wrth wneud ''"y ffigur hwn o ddaeargoel"'' er mwyn cael ateb a fyddai'n wir a pherffaith, a hynny ''"yn enw [[Iesu Grist]], ein Harglwydd a'n Gwaredwr"''. Wedyn gofynnir i'r holwr wneud yn gyflym bedair llinell o ddotiau heb ystyried y rhif. Wrth feirniadu'r dotiau, yr unig beth o bwys yw, a yw'r rhif yn [[rhif gwastad|wastad]] neu beidio. Er mwyn cyfansoddi'r ffigur daeargoelus, gosodir un pwynt i lawr ar gyfer pob llinell "anwastad" a dau bwynt ar gyfer pob llinell wastad.
 
Wrth ddefnyddio ffigurau o bedair llinell y mae'n bosibl cael 16 o amrywiadau, ac felly yr'r un nifer o ffigurau daeargoelus gwahanol. Rhoddir enw [[Lladin]] i bob un o'r ffigurau ac fe'u cysylltir, bob yn ddau, â'r planedau [[astrolegSêr-ddewiniaeth|sêr-ddewiniol]]ol sy'n rheoli'r wythnos, sef yr [[Haul]], y [[Lleuad]], [[Mawrth]], [[Mercher]], [[Iau]], [[Gwener]] a [[Sadwrn]], ac eithrio'r ddau ffigur olaf, a gysylltir ag "Y D[[draigDraig|Ddraig]]".
 
Cyfeirir at yr holwr fel "breuddwydiwr" ac at yr atebion fel "breuddwydion".
===Y Ffigurauffigurau Daeargoelusdaeargoelus===
<gallery>
Image:Acquisitio.png|Acquisitio
|-
| Draconis
| Y D[[draigDraig|Ddraig]]
| Caput Draconis; Cauda Draconis
|}
 
* Fortuna Major: Lwcus iawn mewn aur ac arian, a gorau gyda nwydau; hwyrach anrheg annisgwyl gan gyfaill.
* Fortuna Minor: Arian, cyfeillion a ffwadffawd ddifyr.
* Via: Mae hyn yn rhagddweud anffawd sy'n anodd ei hosgoi; golyga hefyd elynion personol.
* Populus: Mae'r freuddwyd yn adrodd am newyddion yn bennaf. Fe ddaw'r absennol yn ôl; mynega'r arwydd ffawd gymharol o lwcus a da; hefyd, yn aml, deithio yn ymyl dŵr.
* Cancer (neu Carcer): Rhaid cymryd gofal rhag i'r gelyn brifo'r breuddwydiwr; hwyrach rhywbeth mewn cysylltiad â charchar. Mae arwydd hwn hefyd yn siarad am ofidiau trist.
*Tristitia: Mae hyn yn golygu anffawd a thristwch ac, o bosib, bydd cyfeillion yn marw.
* Caput Draconis: Ffawd llwyddiannuslwyddiannus a lwcus gyda rhyw fath o fantais i'w disgwyl. Bydd taith yn dilyn.
* Cauda Draconis: Os oes unrhyw arwyddocâd yn hwn, mae'n golygu rhywbeth drwg.
 
7,444

golygiad