Ron Davies (ffotograffydd): Gwahaniaeth rhwng adolygiadau