Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol Cymru: Gwahaniaeth rhwng adolygiadau