Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig - Other languages