Amserlen y Gofid Mawr (COVID-19) yng Nghymru (2021) - Other languages