Archwilio (rhywioldeb a rhywedd) - Other languages