Capel y Bedyddwyr Cymraeg, Tabernacl, Caerdydd - Other languages