Eglwys Fethodistaidd Prydain Fawr - Other languages