Gwasanaethau tân ac achub y Deyrnas Unedig - Other languages