Rhyfel cyntaf yr Iddewon a Rhufain - Other languages