Y nifer a bleidleisiodd mewn etholiad - Other languages