Cân i Gymru 2022

Cynhaliwyd cystadleuaeth Cân i Gymru 2022 yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth ar 4 Mawrth. Y cyflwynwyr oedd Elin Fflur a Trystan Ellis-Morris.

Cân i Gymru 2022
Rownd derfynol 4 Mawrth 2022
Lleoliad Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth
Artist buddugol Ryland Teifi
Cân fuddugol Mae Yna Le
Ysgrifenn(wyr) buddugol Rhydian Meilir
Cân i Gymru
◄ 2021        2023 ►

Bu wyth can yn cystadlu. Ar y panel cyfweld oedd Dafydd Iwan, Elidyr Glyn, Lily Beau, a Betsan Haf Evans.

Y gan fuddugol oedd "Mae yna Le".

Trefn Artist Cân Cyfansoddw(y)r Safle Gwobr
01 Steve Williams Pan Ddaw'r Byd i Ben Steve Williams
02 Mali Hâf Paid Newid dy Liw Mali Hâf, Trystan Hughes
03 Darren Bolger Ymhlith y Cewri Darren Bolger
04 Siôn Rickard Rhiannon Siôn Rickard
05 Elain Llwyd Rhyfedd o Fyd Emlyn Gomer Roberts, Elfed Morgan Morris, Carys Owen 3ydd £1000
06 Ryland Teifi Mae yna Le Rhydian Meilir 1af £5000
07 Rhys Owen Edwards Cana dy Gân Geth Tomos, Geth Robyns 2il £2000
08 Fflow Diolch am y Tân Carys Eleri, Branwen Munn

Cyfeiriadau

golygu