Cae Castell

Mae’r gwrthglawdd bach yn gorwedd uwchben cwm Nant Llwydyn, yn agos i Bont Llechart, Craig Cefn Parc. Mae’n 200m i’r dde orllewin o fferm Llechart-fach.

Mae’r safle mewn coedwig ar dir breifat, ond mae llwybr cyhoeddus yn pasio yn agos iddo.