Gallai Cambro-Briton, a fu'n ffasiynol ar un adeg fel enw Saesneg am y Cymry, gyfeirio at un o sawl peth:

Gweler hefyd

golygu