Candela

Uned sylfaenol y System Ryngwladol o Unedau yw'r candela (symbol: cd), a ddefnyddir i fesur cryfder golau mewn gwyddoniaeth. Ystyrir fod cannwyll gyffredin yn rhoi cryfder o tuag 1 candela.

Cannwyll yn llosgi

Daw'r gair o'r Lladin am "gannwyll".