Codiad yw pan fo'r pidyn yn cynhyrfu'n rhywiol gan fynd yn fwy. Mae llawer o anifeiliaid yn ogystal â dyn yn cael codiad cyn alldaflu semen i fewn i'r wain (neu ben-ôl) mewn cyfathrach rywiol.

Codiad dynol.