Gall coed tân (neu priciau tân) fod yn unrhyw ddeunydd pren sy'n cael ei gasglu a'i ddefnyddio fel tanwydd. Yn gyffredinol, mae coed tân ar ffurf y gellid ei adnabod, fel boncyffion neu ganghennau, o'i gymharu â thanwydd pren fel peledi neu sglodion. Gall fod wedi'i sychu (neu sesno) neu beidio. Gellir ei ddosbarthu fel pren caled neu bren meddal.

Pentwr o goed tân

Mae coed tân yn adnodd adnewyddadwy. Serch hynny, gall y galw am y tanwydd fod yn uwch na'i allu i adnewyddu ar lefel leol neu ranbarthol. Mae arferion da ym maes coedwigaeth a gwelliannau i'r dyfeisiadau sy'n defnyddio coed tân yn gallu gwella cyflenwadau coed lleol.